Tel.: 465 471 338, E-mail: oachocen@oa-chocen.cz

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu
T.G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň


 
Naše škola navazuje na tradici kvalitního ekonomického vzdělávání, které v Chocni započalo roku 1920. Nyní škola nabízí svým žákům široké spektrum kvalitního uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ale i ve veřejné správě a v oblastech gastronomie. Poskytované vzdělání absolventům otevírá cestu k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách v ČR i v zahraničí. Spolupracujeme s partnerskými školami v zahraničí, úspěšně se podílíme na projektech financovaných fondy Evropské unie. Hlavní budova se nachází v Chocni na ulici T. G. Masaryka 1000, výuka však probíhá nejen zde, ale také v budově na Tyršově náměstí. Výuka učebních oborů probíhá v areálu ve Vysokomýtské ulici. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně a využít ubytování v domově mládeže.
 

 

Brožura   (10 MB)

 

Maturitní ples O4A a O4B se koná v pátek 5. prosince 2014 od 19:00 hodin v Panském domě v Chocni

 


 
© 2014, www.oa-chocen.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid