Veřejnosprávní činnost

Získejte nejen maturitu...

  • Osvědčení o kurzu českého znakového jazyka (až 4 moduly)
  • Certifikáty „Jak poskytovat informace a data podle Infozákona“ a „Otevíráme data“
  • Akreditované kurzy základů práva, rodinného práva, vlastnického a sousedského práva, římského práva
  • Mezinárodní certifikát English for Business
  • Mezinárodní certifikát digitálních dovednosti ECDL
  • Státní zkoušky z psaní na klávesnici
 Prohlédněte si tady prezentaci oboru…
 
  Prohlédněte si tady budovu na Tyršově náměstí…
Název oboru Veřejnosprávní činnost
Kód oboru 68-43-M/01
Délka a forma čtyřleté denní studium
Zakončení maturitní zkouška
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle platné legislativy
Místo výuky Tyršovo náměstí 220, Choceň
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Absolventi oboru jsou připraveni zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, s určováním a vyměřováním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Proč právě tento obor?

Nosnými předměty jsou veřejná správa, právo, cizí jazyky, informatika a písemná a elektronická komunikace. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka – ruštinu nebo němčinu.

Získané znalosti a dovednosti umožňují dobré uplatnění i v soukromém sektoru. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni též na dobrý vstup do praxe.

A ještě ...

sportovně turistický kurz, kurz praktických dovedností, exkurze se zaměřením na výkon státní správy a samosprávy,…