Kuchař-číšník

Získejte nejen výuční list...

  • Carvingový kurz – vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny, melounů, dýní a trojrozměrných obrazců
  • Baristický kurz – teoretické i praktické seznámení s filozofií kávy, základní techniky přípravy různých druhů kávy
  • Barmanský kurz – seznámení s nápojovou gastronomií a příprava míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů
  • V rámci platformy eTwinning účast na česko-francouzském projektu na podporu německého jazyka „Geographie und Küche“
  • Umístění na prvních třech pozicích v regionálních a republikových soutěžích, např. O pohár Blanických rytířů ve Vlašimi, Gastronomické slavnosti M. D. Retigové v Litomyšli, Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu v Mratíně, Gastro Hradec v Hradci Králové, Czech Carving Cup v Hradci Králové, Melounový šampionát v Třebíči, O bramborovou pochoutku Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Prohlédněte si tady prezentaci oboru…
 
Prohlédněte si tady budovu na ulici Vysokomýtská…
Název oboru Kuchař-číšník
Kód oboru 65-51-H/01
Délka a forma tříleté denní studium
Zakončení výuční list
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle výsledků předchozího vzdělání
Místo výuky Vysokomýtská 1206, Choceň
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.

Proč právě tento obor?

Žáci se seznámí s technologií přípravy běžných i technologicky náročných jídel a ovládají základní techniky obsluhy. Dokáží posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty a jejich vhodnosti pro technologické zpracování. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání. Mají osvojeny zásady správné výživy.

Nosnými předměty jsou potraviny a výživa, stolničení, stroje a zařízení, technologie a odborný výcvik.

Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

A ještě ...

adaptační kurz, exkurze a výstavy zaměřené na gastronomii,…