Ze života školy

Baristický kurz CU2 a KU2

Ve dnech 11.–12. února 2019 se na naší škole uskutečnil baristický kurz pro žáky 2. ročníků oboru Kuchař – číšník a Cukrář. Žáci se pod vedením certifikovaného lektora Tomáše Zahradila z České barmanské asociace naučili mnoho nového. Z teorie získali znalosti o původu kávy, jejím […]

Seminář, který stál za to!

V úterý 13. listopadu 2018 jsme se účastnili semináře pro studenty, pořádaného u příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky. Jako žáky studijního oboru Veřejná správa nás zajímá historie, která je spojená se studovaným oborem. Přednášky se konaly v Informačním středisku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. […]

Carvingový kurz pro CU1 a KU1

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 se 13 žáků 1. ročníku učebních oborů Kuchař – číšník a Cukrář zúčastnilo carvingového kurzu pod vedením lektora Luďka Procházky z firmy Czech Carving Studio z Benešova u Prahy, vítěze několika světových olympiád v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny. […]

Kurz „Restaurační moučníky“

Na naší škole probíhal ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 kurz příprav restauračních moučníků pod vedením víceprezidentky Asociace cukrářů a kuchařů ČR paní Pavlíny Berzsiové. Kurzu se zúčastnily žákyně třetího ročníku oboru Cukrář. Byl pro ně cíleně vybrán, neboť žákyně čeká státní závěrečná zkouška. […]

Sportovně turistický kurz VS1

Ve dnech 1.–5. října 2018 se třída VS1 vydala na adaptační kurz do Zderaze. Ráno jsme se všichni sešli před budovou školy, kde na nás čekal autobus, který nás odvezl na naší první zastávku, a tím bylo zahájeno naše dobrodružství. První zastávka byl a v […]

Adaptační kurz CR1

Třetí týden v září pro naši třídu byl ve znamení objevování, poznávání, získávání a dalších činností, které patří k adaptačnímu kurzu. Vydali jsme se do 400 km vzdáleného malebného kraje pramenů, lázní, Goetheho, Karla IV a během týdne toho zvládli opravdu hodně. První den jsme […]

Adaptační kurz prvního ročníku třídy cukrářů

Dne 5. září 2018 proběhl ve třídě CU1 adaptační kurz, jehož cílem bylo seznámení nových spolužáků a stmelení třídního kolektivu. Žáci se aktivně účastnili různých činností a her, které jim připravila Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí. Mgr. Iva Novotná třídní učitelka

Adaptační kurz KU1

Žáci třídy KU1 se dne 11. září 2018 zúčastnili programu „Všeobecné primární prevence – Cesty z cesty“, který realizovali pracovníci PPP Ústí nad Orlicí. Program byl zaměřen na adaptaci žáků v nové třídě a škole. Žáci se aktivně zapojovali do jednotlivých činností a her, které […]

Baristický kurz třídy CR3

Ve dnech 25. a 26. června se vybraní žáci třídy CR3 pod vedením zkušeného baristy Michala Křižky zúčastnili baristické kurzu. První den dopoledne proběhla teoretická část, ve které se žáci seznámili se základními poznatky týkající se kávy a přípravy espressa. V odpoledních hodinách následovala praktická […]

Kurz vodní turistiky

Ve dnech 22.-25. června 2018 v České Vrbné u Českých Budějovic studenti O3A Ekonomika sportu úspěšně absolvovali kurz vodní turistiky a získali tak certifikát „Instruktora“. Zde krom vodní záchrany a sjíždění řeky Vltavy na kánoích čekal na studenty i umělý vodní kanál, který splouvali jak […]

1 2 3 5