Carvingový kurz – pokračovací

Ve dnech 9. prosince a 10. prosince 2020 se 5 žáků 1. ročníku učebního oboru Cukrář zúčastnilo nástavbového carvingového kurzu pod vedením lektora Luďka Procházky z firmy Czech Carving Studio z Benešova u Prahy, vítěze několika světových olympiád v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny. Kurz byl náročnější, předpokladem […]

Baristické kurzy pro učební obory

Ve dnech 30. listopadu–3. prosince 2020 proběhly na úseku praktického vyučování Baristické kurzy. Za přísných hygienických podmínek se jich zúčastnili žáci tříd CU2, KU2, CU3 a KU3. Kurz lektoroval za asociaci baristů pan Tomáš Zahradil. Žáci se v průběhu kurzu seznámili s výskytem, pěstováním, druhy, […]

Carvingový kurz pro CU1 a KU1

Ve dnech 7. října až 8. října 2020 se 8 žáků 1. ročníků učebních oborů Kuchař – číšník a Cukrář při praktickém vyučování zúčastnilo carvingového kurzu pod vedením lektora Luďka Procházky z firmy Czech Carving Studio z Benešova u Prahy, vítěze několika světových olympiád v dekorativním vyřezávání ovoce […]

Barmanský kurz

Ve dnech 5. října 2020 až 9. října 2020 se uskutečnil barmanský kurz pro žáky třetích ročníků učebních oborů Cukrář a Kuchař- číšník ve spolupráci s 1. Českou barmanskou akademií pod vedením pana Miloše Trettra. Účastníci kurzu měli možnost seznámit se s technikou přípravy základních drinků […]

Carvingový kurz – pokračovací

Ve dnech 9.-10. prosince 2019 se 8 žákyň 1. ročníků učebních oborů Cukrář a Kuchař – číšník zúčastnilo nástavbového carvingového kurzu pod vedením lektora Luďka Procházky z firmy Czech Carving Studio z Benešova u Prahy, vítěze několika světových olympiád v dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny. […]

Carvingový kurz pro CU1 a KU1

Ve dnech 31. října až 1. listopadu 2019 a 13. listopadu až 14. listopadu 2019 se 21 žáků 1. ročníku učebních oborů Kuchař – číšník a Cukrář zúčastnilo carvingového kurzu pod vedením lektora Luďka Procházky z firmy Czech Carving Studio z Benešova u Prahy, vítěze […]

Kurz „Restaurační moučníky“ pro žákyně CU3

Na naší škole probíhal ve dnech 5. listopadu a 6. listopadu 2019 kurz příprav restauračních moučníků pod vedením víceprezidentky Asociace cukrářů a kuchařů ČR paní Pavlíny Berzsiové. Kurzu se zúčastnily žákyně třetího ročníku oboru Cukrář. Byl pro ně cíleně vybrán, neboť žákyně čeká státní závěrečná […]

Haló, haló, hlásí se Vám VS1…

…V jako veverky, S jako super, 1 jako první ročník Veřejnosprávní činnosti. Proč právě veverky? Zvíte, když si celé přečtete. V pondělí 3. září jsme do Zderazi u Skutče dorazily, cestou Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi také navštívily. Po obědě nás pan řidič do Nových […]

Barmanský kurz – den druhý

V dopoledním bloku si 8. října účastníci kurzu procvičovali nanečisto přípravu krátkých nápojů po jídle. Zároveň se seznamovali teoreticky s destiláty, jejich výrobním postupem, vlastnostmi, nejznámějšími značkami a typickými míchanými drinky, např. Bloody Mary, Martiny Dry, Presidente, Pepe Lopez, aj. Odpolední část kurzu byla zaměřena […]

Barmanský kurz – den první

V pondělí 7. října 2019 byl zahájen barmanský kurz pořádáný 1. Českou Barmanskou akademií vedený lektorem Milošem Tretterem. Do kurzu se přihlásilo 26 zájemců ze tříd CR4, KU3 a CU3. První den v dopolední části po úvodním zahájení a organizační přednášce následovala příprava pracoviště. Poté […]

1 2 3 7