Obchodní akademie – ekonomika sportu

Získejte nejen maturitu...

  • Ve 3. a 4. ročníku 3 hodiny tělesné výchovy týdně
  • Školní sportovní klub – soutěže a reprezentace školy (volejbal, basketbal, futsal, florbal, plavání, lehká atletika, šplh, stolní tenis aj.)
  • Licencované kurzy první pomoci, vodního záchranáře, instruktora fitness, instruktora lyžování/snowboardingu, masérský kurz
  • Mezinárodní certifikát digitálních dovednosti ECDL
  • Státní zkoušky ze zpracování textu
  • Státní zkoušky z psaní na klávesnici
Prohlédněte si tady prezentaci…
 
Prohlédněte si tady budovu na ulici T. G. Masaryka…
Název oboru Obchodní akademie
Kód oboru 63-41M/02
Zaměření Ekonomika sportu
Délka a forma čtyřleté denní studium
Zakončení maturitní zkouška
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle platné legislativy
Místo výuky T. G. Masaryka 1000, Choceň
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Obor, který se zaměřuje na rychle se rozvíjející odvětví – podnikání v oblasti volnočasových aktivit, zdravého životního stylu, outdorových a adrenalinových sportů, ale také v oblasti fitness či relaxace.

Proč právě tento obor?

Nosnými předměty oboru obchodní akademie jsou ekonomika, účetnictví, cizí jazyky a informační technologie. Žáci tohoto zaměření mají navíc rozšířenu výuku o ekonomiku sportu, teorie sportovní přípravy a posílenu výuku tělesné výchovy.

Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka – němčinu nebo ruštinu nebo francouzštinu. Žáci jsou připravováni pro získání mezinárodně platného certifikátu English for Business.

Vzdělávací program nabízí ekonomický základ umožňující rozvoj vlastního podnikání či uplatnění v ekonomických profesích. Možnosti uplatnění pak výrazně zvyšují certifikované sportovně orientované kurzy. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni také na dobrý vstup do praxe.

A ještě ...

adaptační kurz, lyžařský kurz, exkurze, účast ve sportovních soutěžích,…