Hlavní budova - úřední hodiny: pondělí-pátek 8:00-12:00, 13:00-15:00 hodin

T.G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň

Kancelář 465 471 338

Kancelář 739 048 111

Datová schránka f4dhbtt

oachocen@oa-chocen.cz

Jméno Funkce Telefon E-mail (doplňte @oa-chocen.cz)
STUDNIČKA Jaroslav, Mgr. ředitel školy 465 321 122 studnicka@…
DRAHOŠOVÁ Markéta, Ing. zástupce ředitele 465 321 226 drahosova@…
BEK Tomáš, Mgr. učitel 465 472 066 bekt@…
BRAIKOVÁ Milena, Mgr. učitelka 465 320 740 braikova1@…
DALECKÁ Pavlína, Ing. třídní učitelka (O3B) 465 320 741 dalecka@…
DOSKOČILOVÁ Zdeňka, Mgr. učitelka 465 320 742 doskocilovaz@…
DOSTÁLOVÁ Stanislava, Ing. třídní učitelka (O3A) 465 320 741 dostalova@…
HÁJEK Tomáš, Mgr. učitel 465 472 066 hajek@…
HÁJKOVÁ Blanka, Mgr. třídní učitelka (O4B) 465 471 338 hajkova@…
KOTYZOVÁ Linda, Mgr. třídní učitelka O2B, kariérový poradce (TGM) 465 471 339 kotyzova@…
KROULÍK Radek, Ing. třídní učitel (O4A) 465 320 740 kroulik@…
LOUČKOVÁ Ilona, Ing. učitelka, správce IT 465 320 743 louckova@…
MARUŠOVÁ Barbora, Mgr. učitelka 465 320 741 marusova@…
MOTL Pavel, Mgr. třídní učitel (O1B) 465 472 066 motlp@…
NEŠPOŘÍKOVÁ Hana, Mgr. třídní učitelka (O1A) 465 320 742 nesporikova@…
RYBKOVÁ Martina, Mgr. třídní učitelka (CU1) 465 320 742 rybkova@…
RYCHTAŘÍKOVÁ Lenka, Ing. a Mgr. učitelka 465 320 743 rychtarikova@…
RYJÁČEK Milan, Mgr. učitel 465 320 740 ryjacek@…
TOMÁŠOVÁ Dana, Mgr. třídní učitelka (O2A) 465 320 742 tomasova@…
SEJTKOVA Pavla, Ing. učitelka 465 471 338 sejtkova@…
URBANOVÁ Dagmar, Ing. učitelka 465320741 urbanova@…
ZELINKOVÁ Markéta, Mgr. třídní učitelka 465 320 743 zelinkova@…
SLANINOVÁ Gabriela, Mgr., Ph.D. školní psycholog 737 868 195 slaninova@…
ŠVECOVÁ Petra, Mgr. školní psycholog 604 792 357 svecova@…
HÁNĚLOVÁ Ladislava účetní - správce majetku 465 471 920 hanelova@…
HLÁVKOVÁ Hana vedoucí ekonomka 465 321 566 hlavkova@…
JANOUCHOVÁ Martina personalistka, mzdová účetní 465 321 602 janouchovam@…
KOMÍNKOVÁ Alena odborná referentka 465 471 338 kominkova@…
MICHALCOVÁ Jana odborná referentka 465 471 338 michalcova@…
VOSTAL Jiří školník, vedoucí provozu 702 292 462 vostal@…

Zobrazit další zaměstnance

Odloučené pracoviště

Tyršovo náměstí 220, 565 01 Choceň

Jméno Funkce Telefon E-mail (doplňte @oa-chocen.cz)
ZAVŘELOVÁ Petra, Mgr. zástupce ředitele 465 467 714 zavrelova@…
BÁRTOVÁ Hana, Ing. třídní učitelka (CR1) 465 467 724 bartova@…
BRABCOVÁ Diana, Mgr. učitelka 465 467 721 brabcova@…
ČERNÁ Lucie, Ing. třídní učitelka (CR2) 465 467 724 cerna@…
HORNÍČKOVÁ Magdalena, Mgr. třídní učitelka (VS1) 465 467 723 hornickova@…
CHADIMA Lukáš, Mgr. učitel 465 467 721 chadima@…
KOUBOVÁ Alice, Mgr. učitelka, výchovný poradce (TYR a LIP) 465 467 719 koubova@…
LESÁKOVÁ Blanka, Mgr. třídní učitelka 465 467 721 lesakova@…
MARTINKOVÁ Hana, Mgr. třídní učitelka (VS2) 465 467 724 martinkova@…
PAVLÍČKOVÁ Lenka, M. A. třídní učitelka (VS3) 465 467 721 pavlickova@…
PIROCHTOVÁ Milena, Mgr. třídní učitelka (VS4) 465 467 722 pirochtova@…
PŮLPÁNOVÁ Václava, Mgr. učitelka 465 467 723 pulpanova@…
SIXTOVÁ Lenka, Mgr. třídní učitelka (CR4) 465 467 726 sixtova@…
ŠEDA Ondřej, Bc. učitel 465 467 722 seda@…
ŠEDOVÁ Hana, Mgr. učitelka, správce IT 465 467 722 sedovah@…
ŠEDOVÁ Jitka, Mgr. třídní učitelka (CR3) 465 467 726 sedovaj@…
ŠILAROVÁ Markéta, Mgr. učitelka 465 467 721 silarova@…
ČEFELÍN Petr školník 465 467 727 cefelin@…

Zobrazit další zaměstnance

Odloučené pracoviště

Vysokomýtská 1206, 565 01 Choceň

Sborovna 465 461 002

Cukrářská výroba 465 461 003

Gastronomické učebny 465 461 004

Jméno Funkce Telefon E-mail (doplňte @oa-chocen.cz)
MICHÁLKOVÁ Marie, Ing. zástupce ředitele pro praktické vyučování 465 461 000 michalkova@…
DUŠKOVÁ Milena, Ing. třídní učitelka (KP1) 465 461 006 duskova@…
HAŠKOVÁ Hana vedoucí učitelka praktického vyučování 465 461 001 haskova@…
JANDÍKOVÁ Vladimíra učitelka odborného výcviku 465 461 003 jandikovavl@…
JANĎOURKOVÁ Zdeňka učitelka odborného výcviku 465 461 004 jandourkova@…
KOLÁŔOVÁ Iveta učitelka odborného výcviku 465 461 003 kolarova@…
LNĚNIČKOVÁ Jana, Mgr. učitelka 465 461 006 lnenickova@…
MICHALCOVÁ Hana, Ing. třídní učitelka (CU2) 465 461 001 michalcovah@…
MYŠÁKOVÁ Hana, Mgr. třídní učitelka (KU2) 465 461 000 mysakova@…
NOVOTNÁ Iva, Mgr. třídní učitelka (CK3) 465 461 000 novotna@…
PŘIBYL Martin, Mgr. učitel 465 461 006 pribyl@…
ŠEDOVÁ Pavlína učitelka odborného výcviku 465 461 004 sedovap@…
VŠETIČKA Milan, Mgr. učitel 465461002 vseticka@…
MATTAS Vladimír školník 465461006 mattas@…

Zobrazit další zaměstnance

Odloučené pracoviště

Paraple 2000, 565 01 Choceň

Recepce 702 292 284

Jméno Funkce Telefon E-mail (doplňte @oa-chocen.cz)
TEPLÁ Eva vedoucí vychovatelka 702 292 463 teplae@…
BEZDÍČKOVÁ Tereza, Bc.iS. vychovatelka 702 292 284 bezdickova@…
CHADIMA David, DiS. vychovatel 702 292 284 chadimad@…
ROPKOVÁ Stanislava vychovatelka 702 292 284 ropkova@…
PROROKOVÁ Gabriela vedoucí školní jídelny 702 292 285 prorokova@…
BOROVÁ Kristýna kuchařka 702 292 285
VANICKÁ Ivana kuchařka 702 292 285 vanicka@…
VAŠINOVÁ Vladimíra kuchařka 702 292 285
RAFAIL Enea školník 608 279 186 rafail@…

Zobrazit další zaměstnance