Státní zkouška ze zpracování textů

Uchazeč prokazuje dovednost provádět základní operace v textovém editoru, správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru předložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny, psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu, dosáhnout minimálně 6 000 bodů.

Úspěšnost přihlášených zájemců z řad našich studentů je 96,96%.

Státní zkouška z psaní na klávesnici

Zkouška se skládá z desetiminutového opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky.

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

Úspěšnost přihlášených zájemců je z řad našich studentů je 91,67%.

Státní zkoušky schválilo MŠMT vyhláškou č. 58/2016 ze dne 10. února 2016
http://www.nuv.cz/uploads/STU/sz/2016/vyhlaska_o_statnich_zkouskach_z_grafickych_disciplin.pdf

Bližší informace http://www.nuv.cz/p/statni-tesnopisny-ustav/statni-zkousky

V pedagogickém sboru naší školy jsou jediné dvě zkušební komisařky státních zkoušek Pardubického kraje.