Ze života školy

Návštěva ZOO Wroclaw

V úterý 10. září 2019 se třída O2A a vybraní studenti z KU2 zúčastnili zájezdu do ZOO Wroclaw. Zájezd se uskutečnil ve spolupráci s Destinační společností Orlické hory a Podorlicko v rámci projektu „Překračujeme hranice“ financovaného EU. Největším lákadlem místní ZOO je Afrykarium – obrovský […]

MENSA ČR a Obchodní akademie a SOŠ CR Choceň pořádá již druhé „Testování IQ“

Přihláška pro testování studentů: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=10167 Přihláška testování pro veřejnost: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=10168  

Gaudeamus – Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

Brno      22. – 25. října 2019 Praha    21. – 23. ledna 2020

Lotyšsko – krásná destinace

„Kam pojedeš v létě?“ ptali se mě přátelé a známí před prázdninami. „Do Lotyšska, konkrétně do Rigy“, odpovídala jsem a hlas se mi tetelil radostným očekáváním. „Co tam?“ divili se všichni a poté, co jsem odpověděla, že se tam zúčastním kurzu pro ruštináře, si málem […]

Mezinárodní kurz pro vyučující německého jazyka. Österreich Spektrum Lernräume und Lebenswelten

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „ Mezinárodní kurz pro výuku německého jazyka rozšířený o kulturu a gastronomii“ jsem se zúčastnila 12 denního semináře v Rakousku. Tento seminář navštívili především vyučující z vysokých škol z různých zemí jako Finsko, Namibie, Indie, Mexiko, Vietnam, […]

Kurz všeobecné angličtiny v Edinburghu

V rámci programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA1 01-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila všeobecného kurzu anglického jazyka v Edinburghu, v jazykové škole Kaplan Internationl English. Kurz byl zaměřen na rozvíjení jazykových prostředků a důraz byl také kladen na budování řečových […]

Sportovní rekordy školy

Přehled

Podzimní maturitní zkoušky

Spádová škola SPŠE a VOŠ Pardubice Pokyny Pravidla pro používání kompenzačních pomůcek

Metodický kurz ruského jazyka v Rize

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila metodického kurzu v jazykové škole Durbe v Rize. Celý kurz byl především zaměřen na nejnovější metody a přístupy v rozvoji jazykových prostředků a řečových dovedností u studentů […]

Kurz Efektivní výuky pomocí digitálních technologií v Southamptonu

Díky našemu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem měla možnost zúčastnit se kurzu efektivní výuky pomocí digitálních technologií ve škole Inter Education v Southamptonu. Celý kurz byl primárně zaměřen na rozvoj kompetencí studentů pomocí informačních a komunikačních technologií. V […]

1 2 3 49