Prodavač-výroba a prodej lahůdek

Získejte nejen výuční list...

  • Carvingový kurz – vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny, melounů, dýní a trojrozměrných obrazců
  • Baristický kurz – teoretické i praktické seznámení s filozofií kávy, základní techniky přípravy různých druhů kávy
  • Kurz studené kuchyně – praktické dovednosti z oblasti přípravy pokrmů studené kuchyně, dekorování výrobků, aranžování studených mís
   Prohlédněte si tady prezentaci oboru…
   Prohlédněte si tady budovu na ulici Vysokomýtská…
Název oboru Prodavač-výroba a prodej lahůdek
Kód oboru 66-51-H/01
Délka a forma tříleté denní studium
Zakončení výuční list
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle výsledků předchozího vzdělání
Místo výuky Vysokomýtská 1206
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Absolvent se uplatní ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách, ale i v rámci samostatné podnikatelské činnosti v oblasti obchodu a e-shopů. Prodavač je kvalifikovaný pracovník, který vykonává příslušné obchodně provozní činnosti v prodejnách rychlého občerstvení, mléčných jídelnách, v gastronomických provozovnách, na veletrzích a prodejních výstavách.

Proč právě tento obor?

Absolvent je připraven samostatně provádět odborné činnosti prodeje lahůdkářského sortimentu v obchodních řetězcích, provádět základní úpravy při zpracování potravin, připravovat základní i doplňkový sortiment lahůdkářských výrobků, připravovat různé druhy nápojů, volit vhodné technologické postupy přípravy s ohledem na zdraví spotřebitelů a zásady racionální výživy, sestavovat kalkulace, uchovávat a skladovat lahůdkářské výrobky, připravovat a prezentovat nabídku lahůdkářských výrobků, realizovat požadavky zákazníků.

Nosnými předměty jsou psychologie prodeje, obchodní provoz, zbožíznalství, technologie a odborný výcvik.

A ještě ...

adaptační kurz, exkurze a výstavy zaměřené na gastronomii,…