Obchodní akademie – daně a finance

Získejte nejen maturitu...

  • Studentské reálné firmy – v roce 2017 se studenti umístili na 1. místě v superfinále studentských firem České republiky a postoupili na evropské finále v Bruselu
  • Certifikát podnikatelských dovedností
  • Mezinárodní certifikát digitálních dovednosti ECDL
  • Státní zkoušky ze zpracování textu
  • Státní zkoušky z psaní na klávesnici
   Prohlédněte si tady prezentaci…
   Prohlédněte si tady budovu na ulici T. G. Masaryka…
Název oboru Obchodní akademie
Kód oboru 63-41M/02
Zaměření Daně a finance
Délka a forma čtyřleté denní studium
Zakončení maturitní zkouška
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle platné legislativy
Místo výuky T. G. Masaryka 1000, Choceň
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Tradiční zaměření oboru slibuje dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi tohoto oboru se uplatní zejména ve vedení účetnictví ve firmě, zakládání a provozování vlastní živnosti, správě podnikových financí a organizování obchodní činnosti. Příkladem jsou taková povolání, jako např. ekonom, účetní, obchodní zástupce, pracovník marketingu, obchodní referent a další.

Proč právě tento obor?

Vzdělávací program je zaměřený na finance a daně, velký důraz je kladen na práci s výpočetní technikou. Žáci tohoto zaměření mohou získat první zkušenosti s podnikáním ve studentské firmě. Nosnými předměty jsou ekonomika, daně, účetnictví, finance, cizí jazyky a informační technologie.

Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka – němčinu nebo ruštinu nebo francouzštinu. Žáci jsou připravováni pro získání mezinárodně platného certifikátu English for Business.

Absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni též na dobrý vstup do praxe.

A ještě ...

adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, zahraniční zájezdy, exkurze, návštěvy veletrhů a výstav,…