Jaké jsou cíle?

  • Konference „Choceň – Škola a podnikání“, chce propojit sféru školství v Pardubickém a Královehradeckém kraji s podnikatelským prostředím.

Jaké očekáváme výstupy?

  • ovlivnění vzdělávacího procesu,
  • propojení teoretické přípravy studentů s reálnými požadavky z praxe,
  • inspirace k podnikání už během studia,
  • dlouhodobá spolupráce v podobě exkurzí, stáží, přednášek, workshopů či pracovních projektů.

Pro koho je konference určena?

  • Pro studenty, kteří mají chuť pracovat a mají motivaci pro další rozvoj.
  • Pro učitele (nejen) ekonomických a společenskovědních předmětů. Jde nám o vzájemnou inspiraci, o nové pohledy na výuku a o další spolupráci.
  • Pro firmy a organizace, které se chtějí aktivně podílet na lepším vzdělávání jejich budoucích zaměstnanců a spolupracovníků.