Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení do učebních oborů

Kuchaři 2. kolo – zveřejnění výsledků Cukáři 2. kolo – zveřejnění výsledků Prodavači 2. kolo – zveřejnění výsledků

2. kolo přijímacího řízení pro obory s výučním listem

Vyhlášení přijímacího řízení pro obory s výučním listem 2. kolo 2024 Kritéria přijetí pro obory vzdělání s výučním listem 2.kolo 2024

Informace pro přijaté uchazeče

Přihláška do domova mládeže Žádost o ISIC a informace Informace pro přijaté uchazeče – Cestovní ruch Informace pro přijaté uchazeče – Obchodní akademie Informace pro přijaté uchazeče – Veřejnosprávní činnost Informace pro přijaté uchazeče – Cukrář Informace pro přijaté uchazeče – Kuchař-číšník Informace pro přijaté […]

Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení

Maturitní obory Cestovní ruch Obchodní akademie Veřejnosprávní činnost   Obory s výučním listem Cukrář Kuchař-číšník Prodavač  

Kritéria přijetí pro školní rok 2024-2025

Kritéria přijetí pro obory vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo 2024 Kritéria přijetí pro obory vzdělání s výučním listem 1.kolo 2024 Kritéria pro přijímání žáků do domova mládeže pro školní rok 2024_2025 Přihláška do DM pro 2024_2025   https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html  

Kritéria pro ověření nezbytné znalosti českého jazyka

Kritéria pro ověření nezbytné znalosti českého jazyka 2024

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2024-2025

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2024-2025

1 2