ICDL –  International Certification of Digital Literacy je celosvětový vzdělávací a certifikační koncept digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ICDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) – právě pro tento program má Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň od roku 2012 akreditaci.

ICDL Insights

V dubnu 2024 jsme se zařadili, spolu s dalšími 18 středisky v rámci České republiky, mezi akreditovaná střediska programu ICDL Insight.

S hrdostí se můžeme pochlubit, že jsme v říjnu 2018 získali akreditaci testovacího střediska ICDL Advanced. Takovýchto středisek je v celé České republice pouze 21, včetně komerčních organizací a vysokých škol!

Jsme JEDINOU střední školou v České republice, která má nejširší možnou akreditaci, jakou programy ICDL v České republice umožňují!

Úspěšní absolventi ICDL testů získávají odpovídající ICDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost, momentálně ve 172 zemích světa.

Vlastníci certifikátů:

  • jsou konkurenceschopnější na trhu práce
  • studenti – mají důkladnou průpravu ke složení praktické maturitní zkoušky (PMZ)
  • studentům naší školy zároveň složení školou předepsaných testů nahrazuje u PMZ část ITE
  • absolventi – některé vysoké školy certifikát uznávají místo zkoušek z informatiky
  • zaměstnavatelé – mohou rychle ověřit počítačovou dovednost svých zaměstnanců nebo účastníků konkurzů na obsazení pracovních míst

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ICDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ICDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ICDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

Nabízíme svým studentům i široké veřejnosti testování ICDL Core z následujících modulů:

 M1  Concepts of ICT  Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (do 31. dubna 2016)
 M2  Computer and Files  Používání počítače a správa souborů
 M3  Documents  Zpracování textu
 M4  Spreadsheets  Tabulkový procesor
 M5  Using Databases  Použití databází
 M6  Presentation  Prezentace
 M7  Internet and Communication  Práce s internetem a komunikace
 M9  Image Editing  Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
 M10  Web Editing  Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
 M12  Cyber Security  Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
 M13  Project Planning  Plánování projektů
 M14  Online Collaboration  Spolupráce a sdílení informací na internetu
 M15  Managing Online Information  Práce s informacemi na internetu
 M16  Computing  Základy informatického myšlení a programování
 M17  Digital Marketing  Využívání digitálních technologií v marketingu
 M19  Robotics  Robotika
 M27  Computer & Online Essentials  Základy práce s počítačem a internetem
 M365   Aplication Essentials  Základy používání nejběžnějších webových kancelářských aplikací
 EC1  e-Citizen  Digitální začleňování
 DC1  Tablet Fundamentals  Základy používání mobilních zařízení

Advanced

AM3 Advanced Documents  Pokročilé zpracování textu
AM4 Advanced Spreadsheets  Pokročilá práce s tabulkami
AM5 Advanced Databases  Pokročilé použití databází
AM6 Advanced Presentation  Pokročilé prezentace
AM7  Financial Spreadsheets  Finanční tabulky
AM8  Data Analytics  Analýza a vizualizace dat

a národních modulů:

 DF1  Správa a archivace fotografií
 DF2  Úpravy a vylepšování fotografií
 DF3  Úpravy a vylepšování fotografií

V budoucnosti budeme usilovat o dosažení akreditace dalších, nově vznikajících modulů.

Veřejnosti nabízíme nejen testování, ale i přípravu k testům.

Podrobné informace na www.icdl.cz
Dotazy k testování na louckova@oa-chocen.cz nebo na telefonu 702 292 290.
Studenti Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň najdou podrobné informace na e-learningu.

Ing. Ilona Loučková
manažer testování

Práva a povinnosti uchazečů

Ceník ECDL od 1.9.2023

Dodatek ke vždy aktuálnímu ceníku

Zajímavosti

Uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci školních maturit

Naše Nela Hajzlerová získala cenu za nejvšestrannější testovanou studentku

Nahrazení části praktické maturitní zkoušky z IT certifikátem ECDL

První studentka úspěšně složila test ICDL Advanced!

Dne 14. ledna 2019 složila Hana Rosypalová z VS4 úspěšně test Advanced Word Processing – blahopřejeme.  Akreditaci na Advanced naše středisko získalo v říjnu loňského roku.
Ing. Ilona Loučková, manager testovacího střediska

 

VS4 ukončila ICDL 🙂

 

ICDL získalo světový punc kvality!

Americká společnost ISTE (International Society for Technology in Education) udělila konceptu ICDL prestižní ocenění „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 – 2019”.

 

ICDL a úřady práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní Iva Tomšová – poradce IPS Úřadu práce v Ústí nad Orlicí  – na jaře vedla na naší škole se seminář pro maturanty –  „Úřad práce a EURES“.  Během semináře se několikrát vyjádřila k certifikátům ICDL.

Zaměstnavatelé dnes požadují počítačově gramotného uchazeče. Jedinečným se tak stává certifikát ICDL, jehož mezinárodní platnost opravňuje majitele, považovat se za počítačově gramotného, případně kvalifikovaného. Bez tohoto certifikátu je uchazeč o práci považován za počítačově negramotného a na některé pozice tudíž nezaměstnatelného.

V současnosti i Úřad práce ČR považuje tento certifikát za nezbytný a potřebný a zařazuje jej také do nabídky rekvalifikačních kurzů.

ICDL a Parlament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení žáci