Erasmus

Partnerská škola Cambridge P.A.R.K.

Naše škola je partnerskou školou autorizovaného centra zkoušek Cambridge P.A.R.K.

Na základě tohoto partnerství budou mít naši studenti možnost skládat mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English přímo u nás ve škole a za zvýhodněnou cenu.

Zkoušky Cambridge English úrovně B1 nebo vyšší mohou nahradit profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Předmět obchodní angličtina

Vyučuje se ve 4. ročníku oboru Obchodní akademie 2 hodiny týdně. Jedná se o obchodní korespondenci a znalost základních pojmů z oblasti obchodu v angličtině.

Kurz odborné angličtiny Služby v cestovním ruchu

Kurz je určen žákům 3. ročníku oboru vzdělání Cestovní ruch. Výuka je rozložena do 33 vyučovacích hodin.

Výukové materiály s odbornými texty byly vytvořeny ve spolupráci s odborníky a prověřené rodilými mluvčími. E-learningové prostředí obsahuje videonahrávky, interaktivní cvičení, slovníček a testové úlohy. Cvičení a testy jsou okamžitě vyhodnocovány.

Na konci kurzu po splnění všech požadavků, tj. vypracování všech cvičení, splnění testů a úkolů na závěr každé lekce bude uchazeči vystaven certifikát v anglickém jazyce.

Úspěšnost při zkouškách je 80,17%.

Výuková aplikace English Me

Výuková aplikace English Me je skvělým pomocníkem pro všechny naše studenty angličtiny. Začátečníci i pokročilí zde najdou nevyčerpatelnou databázi slovíček, která jsou kromě českého překladu doplněna i o výslovnost, anglické definice a ukázkové věty. Lze zde trénovat gramatiku, poslech s porozuměním, i překládat z angličtiny i do angličtiny. Každý žák si může vytvořit vlastní seznam slov a procvičovat je mnoha způsoby odkudkoliv a kdykoliv. Jdeme s dobou.

eTwinning

eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Jedná se o platformu, přes kterou mohou učitelé a další zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Naši učitelé jsou do tohoto procesu zapojeni.

V minulém školním roce učební obor kuchař číšník spolupracoval s odbornou školou ve Francii „Flora Tristan“. Cílem byla podpora výuky německého jazyka v Čechách a ve Francii. V rámci projektu „Geographie und Küche“ si prostřednictvím internetu učňové vyměňovali recepty, prezentace o Pardubickém kraji a Normandii, vyhotovili německý slovníček na téma ovoce a zelenina a uspořádali reálné dny české kuchyně ve Francii a naopak dny francouzské kuchyně v Čechách.

In den Spuren des Deutschen oder das Deutschlernen lohnt sich

Jde projekt, je zaměřený na prezentaci praktického využití německého jazyka v Česku, zejména v regionech Pardubického a Královéhradeckého kraje, a jeho uplatnění v profesním životě. Motivuje k učení daného cizího jazyka, ke zlepšení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby z různých oborů lidské činnosti.

V rámci projektu studenti navštěvují podniky s německou účastí, např. ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav, navštěvují přednášky Česko – německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou“. Dále se studenti zúčastňují akcí, pořádaných Goethe – Zentrum v Pardubicích, např. divadelních představení v německém jazyce a také divadelních představení pořádaných Domino Project z. s. Brno.

Studentům je k dispozici školní knihovna anglické četby

Zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska aj.