Erasmus

Předmět obchodní angličtina

Vyučuje se ve 4. ročníku oboru Obchodní akademie 2 hodiny týdně. Jedná se o obchodní korespondenci a znalost základních pojmů z oblasti obchodu v angličtině.

Kurz odborné angličtiny Služby v cestovním ruchu

Kurz je určen žákům 3. ročníku oboru vzdělání Cestovní ruch. Výuka je rozložena do 33 vyučovacích hodin.

Výukové materiály s odbornými texty byly vytvořeny ve spolupráci s odborníky a prověřené rodilými mluvčími. E-learningové prostředí obsahuje videonahrávky, interaktivní cvičení, slovníček a testové úlohy. Cvičení a testy jsou okamžitě vyhodnocovány.

Na konci kurzu po splnění všech požadavků, tj. vypracování všech cvičení, splnění testů a úkolů na závěr každé lekce bude uchazeči vystaven certifikát v anglickém jazyce.

Úspěšnost při zkouškách je 80,17%.

eTwinning

eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Jedná se o platformu, přes kterou mohou učitelé a další zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Naši učitelé jsou do tohoto procesu zapojeni.

V minulém školním roce učební obor kuchař číšník spolupracoval s odbornou školou ve Francii „Flora Tristan“. Cílem byla podpora výuky německého jazyka v Čechách a ve Francii. V rámci projektu „Geographie und Küche“ si prostřednictvím internetu učňové vyměňovali recepty, prezentace o Pardubickém kraji a Normandii, vyhotovili německý slovníček na téma ovoce a zelenina a uspořádali reálné dny české kuchyně ve Francii a naopak dny francouzské kuchyně v Čechách.

In den Spuren des Deutschen oder das Deutschlernen lohnt sich

Jde projekt, je zaměřený na prezentaci praktického využití německého jazyka v Česku, zejména v regionech Pardubického a Královéhradeckého kraje, a jeho uplatnění v profesním životě. Motivuje k učení daného cizího jazyka, ke zlepšení komunikačních schopností a rozšíření slovní zásoby z různých oborů lidské činnosti.

V rámci projektu studenti navštěvují podniky s německou účastí, např. ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav, navštěvují přednášky Česko – německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou“. Dále se studenti zúčastňují akcí, pořádaných Goethe – Zentrum v Pardubicích, např. divadelních představení v německém jazyce a také divadelních představení pořádaných Domino Project z. s. Brno.

Projekt Edison

Jedná se pobyt vysokoškolských studentů z různých států světa, kteří dochází do hodin a pomocí projektů, vystoupení, interaktivních cvičení představují svoji zemi. Zmínění stážisté jsou ubytování v rodinách našich studentů, kteří tak mají možnost intenzivně hovořit anglicky. Jde o vzájemné poznávání, výměnu názorů, pohledů na cizí kulturu,  navázání přátelských kontaktů. Jistě bude zájem v něm pokračovat i v budoucnu.

Více na http://aiesec.cz/pro-skoly/

Olympiády v anglickém jazyce

Pořádáme každoročně školní kolo, jehož vítěz postupuje na oblastní kolo středních odborných škol. Vyšší kola se v rámci odborných škol nepořádají. Letos jsme v oblastním kole obsadili 1. a 3. místo.

Studentům je k dispozici školní knihovna anglické četby

Zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska aj.