Mgr. Petra Švecová

telefon: 604 792 357
mail: svecova@oa-chocen.cz

 

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

telefon: 737 868 195
mail: slaninova@oa-chocen.cz

 

Náplň práce školního psychologa

  • individuální práce se žáky a studenty (pomoc a podpora při osobních a školních obtížích)
  • informační, konzultační a poradenská činnost pro rodiče a pedagogy
  • krizová intervence v případě akutní, psychicky náročné situace
  • práce s třídním kolektivem (depistáž, podpora pozitivního třídního klimatu a zdravých vztahů ve třídě)

Studenti mohou školního psychologa navštívit, pokud se necítí dobře, prožívají obavy, nejistoty a potřebují si promluvit např. o potížích ve studiu, doma, ve vztazích s kamarády, spolužáky a blízkými lidmi.

Školní psycholog může podpořit třídy, když se nově utváří kolektiv, v péči o zdravé vztahy a příjemnou atmosféru, může být průvodcem při řešení konfliktů a zvládání těžkostí.

Rodičům a zákonným zástupcům je školní psycholog k dispozici, pokud si chtějí promluvit o studijních obtížích či problémech v oblasti chování; v případě, že má jejich dítě starost; v situacích, které jsou pro rodinu těžké.

Pedagogové se mohou na školního psychologa obrátit, když potřebují podpořit v komunikaci se studenty a rodiči; v případě řešení výchovných problémů studentů a vztahových problémů ve třídách; v situaci, kdy mají o studenty starost.