Ze života školy

Konzultační hodiny

Poradce Budova Konzultační hodiny Mgr. Linda Kotyzová TGM č. 35  úterý 11:00-11:30  středa (lichá) 13:30-14:00 Mgr. Zdeňka Beková TGM č. 35  pondělí 7:30-7:55  úterý 9:40-10:00 Mgr. Alice Koubová TGM č. 35  pátek 7:30-8:00; 9:40-10:00 TYR č. 202  středa 7:30-8:00; 9:40-10:00 LIP č. 6  pondělí (sudé) […]

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Vážení rodiče, v současné době se množí výskyt šikanování žáků . Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi […]

Cíl školského poradenského zařízení

Výchovné poradenství ve škole je koordinováno výchovným poradcem, ve spolupráci s třídním učitelem žáka, jeho zákonným zástupcem či konkrétním vyučujícím daného předmětu. Výchovné poradenství je vymezené na tyto základní činnosti: poradenská činnost – poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání, profesní orientace a v oblasti problémového […]