Ze života školy

Konzultační hodiny

Poradce Budova Konzultační hodiny Mgr. Linda Kotyzová TGM středa 9:40-10:00 středa 13:40-14:00 Mgr. Zdeňka Beková TGM pondělí 14:15-15:00 středa 9:40-10:00 Mgr. Alice Koubová TYR pondělí 9:40-10:00 pondělí 11:40-12:30 pátek 9:40-10:00 pátek 11:40-12:30 LIP lichý týden pondělí 14:30-15:00 lidhý týden čtvrtek 11:00-11:45 sudý týden středa 9:00-9:30 […]

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Vážení rodiče, v současné době se množí výskyt šikanování žáků . Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi […]

Cíl školského poradenského zařízení

Výchovné poradenství ve škole je koordinováno výchovným poradcem, ve spolupráci s třídním učitelem žáka, jeho zákonným zástupcem či konkrétním vyučujícím daného předmětu. Výchovné poradenství je vymezené na tyto základní činnosti: poradenská činnost – poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání, profesní orientace a v oblasti problémového […]