Spolupráce školy s psychologem v rámci projektu IKAP II

  Nabídka činností poskytovaných mobilním týmem Mobilní poradenský tým vznikl v rámci inkluzivního krajského akčního plánu a jeho hlavním úkolem je podporovat žáky, rodiče a pedagogy ve vzájemné spolupráci a v náročných situacích. Nabídka pro studenty: PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ – poradenství a podpora v oblasti vztahů ve školním či […]

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Vážení rodiče, v současné době se množí výskyt šikanování žáků . Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi […]

Cíl školského poradenského zařízení

Výchovné poradenství ve škole je koordinováno výchovným poradcem, ve spolupráci s třídním učitelem žáka, jeho zákonným zástupcem či konkrétním vyučujícím daného předmětu. Výchovné poradenství je vymezené na tyto základní činnosti: poradenská činnost – poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání, profesní orientace a v oblasti problémového […]