Ze života školy

Návštěva ze Stacionáře v Ústí nad Orlicí

V úterý 12. června nás přijeli navštívit klienti ze Stacionáře v Ústí nad Orlicí. Děvčata z domova mládeže si s paní Houdkovou připravila program, ale ten tajný připravila Vendulka Kořínková z CR3. Bylo to úžasné. Na chvíli jsme byli všichni hasiči. Těšíme se na další […]

Výlet do Brandýsa nad Orlicí

Dne 22. května jsme v domově mládeže uspořádali výlet pro žáky 1. ročníku, a to do Labyrintu v Brandýse nad Orlicí. Před vstupem do přírodního bludiště u pomníku J. A. Komenského žákyně s vychovatelkou Houdkovou pohovořily o jeho životě a díle. Zvláště o knize Labyrint […]

Žákyně z domova mládeže zpívají v domově pro seniory

Stalo se již tradicí, že dvakrát do roka navštívíme s kroužkem zpívání domov pro seniory v Chocni. Jednou v prosinci s pásmem koled a podruhé v květnu s pásmem lidových písní. Babičkám a dědečkům se naše vystoupení vždy moc líbí, záměrně vybíráme ty nejznámější písně, […]

Soutěžní hra Kufr

Ve středu 18. dubna uspořádaly v domově mládeže žákyně Klára Hanusová a Nela Křivohlávková ve spolupráci s vychovatelkou Houdkovou zábavnou hru „Kufr“. Všichni jsme se velmi pobavili. Eva Teplá vedoucí vychovatelka

Výlet žákyň domova mládeže do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

V úterý 17. dubna uspořádaly vychovatelky Teplá, Houdková a Ropková pro žákyně z domova mládeže výlet do Kladrub. Počasí nám po deštivém pondělku přálo a my jsme společně ve 13 hodin vyrazily mikrobusem pana Voříška od domova mládeže směr Pardubice. V Kladrubech jsme měly objednané […]

Narozeninový dort

Dne 18. dubna oslavila naše spolužačka Míša Hažmuková narozeniny a proto jsme jí společně upekly v Domově mládeže narozeninový dort. Naše oslavenkyně měla z našeho dárku velkou radost a nás potěšilo, že se nám společně dílo dařilo. Denisa Hánová, Jitka Dostálková, Natálie Indráková, Magdalena Chánová […]

X-BOX 360 + KINECT – interaktivní videohra na domově mládeže

Pan vychovatel Chadima s námi v domově mládeže vymýšlí různé aktivity, například stolní hry, kino, nebo dnešní X-BOX 360. Měly jsme možnost vyzkoušet si hry JUSTDANCE, STARWARS a spoustu dalších. Dnešní program se nám moc líbil a rádi bychom si to zopakovaly. žákyně z domova […]

Co nového v domově mládeže?

Dne 22. března žákyně Nela Křivohlávková a Klára Hanusová, společně s vychovatelkou Houdkovou, uspořádaly zábavnou soutěž s názvem: „Stejně nemáte co dělat, tak přijďte všichni.“ Děvčatům se program velmi povedl – žáci soutěžili a bavili se jeden a půl hodiny v kuse, což nás všechny […]

Velikonoční tradice v domově mládeže

V pondělí 26. března jsme se děvčaty rozhodly upéct velikonoční beránky a králíčka. Paní vychovatelka Ropková na nás dohlížela a společně jsme upekly krásná zvířátka. Moc se nám to povedlo a hlavně při pečení byla legrace. Beránek zdobí recepci a králíčka jsme společně snědly. Adriana […]

Test všeobecných znalostí v domově mládeže

Dne 5. března jsme v domově mládeže uspořádali pro žáky II. ročníků test všeobecných znalostí. Testu se zúčastnilo 15 žáků. Nejvíce znalostí prokázaly Hricinová Markéta z třídy O2A a Havlíčková Eliška ze třídy VS2. Stanislava Ropková vychovatelka

1 2 3