Interaktivní přednáška moderní sebeobrany v domově mládeže

Ve čtvrtek 16. května jsme měli besedu o moderní sebeobraně, která byla velmi poučná a zajímavá. Navštívil nás instruktor moderní sebeobrany p. Pavel Houdek, který nám vysvětloval, jak se chovat v nebezpečných situacích a jak jim nejlépe předejít. Zdůrazňoval důležitost prevence – zejména tím, jak […]

Stmelovací hry pro 1. ročník na domově mládeže

Všichni jsme se sešli v jídelně Domu mládeže. Sedli jsme si do kroužku a paní vychovatelky Ropková a Bezdíčková nám představili 1. hru, kde jsme měli za úkol vymyslet básničku, povídku nebo scénku. To se nám velmi povedlo, dokonce nám řekli že jsme nejlepší za posledních […]

Domov mládeže se vypravil za pamětihodnostmi Litomyšle

Ve středu 13. září jsme vlakem vyrazili na výlet do Litomyšle. Jako první jsme měli rozchod na nádherném litomyšlském náměstí, které je plné zajímavých míst, jako jsou například socha Bedřicha Smetany, stará míra český loket, nebo dům ve kterém žila Božena Němcová, domy, kde žila […]

Letní hry na domově mládeže

V úterý 13. června 2023 se v domově mládeže uskutečnila sportovně zábavná akce s názvem LETNÍ HRY – bylo to podruhé co se soutěžilo v netradičních disciplínách. Hlavním úkolem bylo dobře se pobavit a zažít legraci s kamarády. Všem přejeme krásné prázdniny plné zážitků a […]

Postav se za sebe na domově mládeže

V rámci projektu Jak se v domově mládeže ve čtvrtek 18. května 2023 konala beseda Postav se za sebe (o násilí a sebeobraně) s lektorkou Jasmínou Houdek. Eva Teplá

Domov mládeže v Hronově

Ve středu 17.května 2023 se nás osm děvčat z DM vydalo v rámci projektu J.A.K. do Hronova, kde jsme kromě Jiráskova rodného domku navštívily i Čapkův mlýn, ve kterém jsme si vyzkoušely i výrobu ručního papíru, jež se zde dříve provozovala. Naše původkyně byly velmi […]

Projektový den žáků domova mládeže

Dnes v odpoledních hodinách jsme se v hojném počtu vydali s žáky domova mládeže na exkurzi Čističky odpadních vod v Chocni. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, nejen praktických, ale i administrativních. Na začátku to nebyl hezký pohled, ale i přes menší zápach bylo skvělé […]

Přednáška o HIV a AIDS na domově mládeže

V pondělí 13. února 2023 jsme se my, žáci prvních ročníků na domově mládeže, zúčastnili přednášky o viru HIV a nemoci AIDS. Dostala se k nám spousta zajímavých informací. Díky přednášce už víme, jak tomuto viru předcházet a jak se před ním uchránit, popřípadě i […]

1 2 3 11