Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Soutěž proběhla 19. prosince 2023 a měla dvě části. První byl poslechový test, kterého se zúčastnilo 37 žáků oboru VS a CR a 34 žáků oboru OA. Čtyři nejlepší z každé budovy (TYR a TGM) pak postoupili k ústní části soutěže. Žáci předvedli skvělé výkony […]

Němčina „ovládá“ Pardubice

Haló, víte, co se po roce zase  stalo? Ale jistě, v Pardubicích se v Divadle 29 představení společnosti Galli Mitmacher z Mnichova konalo. Třeťáci  maturitních oborů ve středu října pátého tohoto roku přijali od Goethe-Zentrum Pardubice jeho milou pozvánku. Ve dvou skupinách zhlédli německé pohádky dvě, a vy […]

Zahraniční zájezd do Anglie

Ve dnech 7. až 13. května se třídy oboru Obchodní akademie zúčastnily poznávacího zájezdu v Anglii. Po dlouhé cestě autobusem, plavbě trajektem přes Lamanšský průliv nás čekal první den v Londýně. Ráno nás ohromil překrásný výhled na město od nultého poledníku v Greenwichi, poté jsme […]

Anglické divadelní představení

V úterý 28. února t. r. se třidy O3A+ O3B zúčastnily anglického divadelního představení Farma zvířat od G. Orwella. Pěkné herecké výkony v podání anglických herců navodily dojem totalitního systému a nelehkého života v něm. Mgr. Blanka Hájková

Adventní Drážďany

V úterý 13. prosince jsme vycestovali a navštívili Popelčin zámek Moritzburg a adventní Drážďany. Počasí bylo jak na objednávku, skvělá průvodkyně a i dostatek volna na osobní nákupy, ochutnávky, prohlídky v nás všech, doufejme, zanechaly hezký dojem z pěkně prožitého dne. Mgr. Blanka Hájková

Adventní zájezd do Vídně

V době Adventu se u nás ve škole tradičně vyjíždí do sousedních zemí. Prvním cílem se stala Vídeň a počasí nám přálo. V brzkých ranních hodinách jsme 13. prosince vyrazili z Chocně za návštěvou zámku Schönbrunn a přilehlých zahrad. Dále jsme s průvodkyní absolvovali prohlídku […]

Představení v angličtině

V úterý  6. prosince 2022 jsme zhlédli představení v angličtině s názvem Offline. Hru nacvičilo Divadelní centrum Zlín. Šlo o příběh mladých lidí hledajících štěstí ve virtuálním prostoru i mimo něj. Hra nepostrádala vtipné scény, rozhovory, hudbu. Skvělé bylo, že účinkující měli mikrofony a bylo […]

Už jste to četli?

Někdo ano, někdo má jednu ze tří do češtiny přeložených autobiografických knížek německo-českého autora Oskara Georga Sieberta připravenou k přečtení. Možná i proto, že se ve čtvrtek 10.11.2022 zúčastnil autorského čtení na naší škole, tak jako žáci 4. ročníků napříč všemi maturitními obory vzdělávání. Mohli jsme […]

Zaposlouchejte se do německé pohádky „Die drei kleinen Schweinchen – Tři malá prasátka“

Ve středu 5. října 2022 se třída VS3 oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost vydala do pardubického Divadla 29, aby se „nechala ukolébat“ pohádkou v němčině. Protože to ale byla všem velmi známá pohádka „O třech malých prasátkách“, nikdo neusnul a naopak téměř všemu porozuměl. Pohádka patří […]

Výlet do Saltzburgu

Ve čtvrtek 16. června 2022 jsme vyjeli na výlet do Salzburgu. Cesta byla dlouhá, ale zvládli jsme ji, i když jsme vyjížděli v brzkých ranních hodinách a vraceli se v pozdních nočních. Měli jsme skvělou průvodkyni, která nám toho hodně o Salzburgu a jeho historii […]

1 2 3 4