Studenti a podnikání

Konference „Choceň – Škola a podnikání“

– konference, jejíž tradice se snad podařila založit v roce 2016. Hlavním cílem je přispět k lepšímu propojení školské sféry s podnikatelským prostředím. Dalšími cíli je propojit teoretickou přípravu studentů s reálnými požadavky z praxe, navázat kontakty a spolupráci mezi konkrétními studenty a firmami s perspektivou získání zajímavé pracovní pozice, dlouhodobě spolupracovat v podobě exkurzí, stáží, přednášek, workshopů či pracovních projektů a případových studií, zmapovat možnosti firem ovlivnit vzdělávací proces, tak aby lépe reflektoval aktuální požadavky zaměstnavatelů.

Spolupráce s JA Czech

JA Czech je mezinárodní nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.
Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let. Českou kancelář Junior Achievement založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa. Vzdělávací programy Junior Achievement v ČR od té doby absolvovalo více než 300 tisíc dětí a studentů.

Spolupracujeme s JA Czech více než 15 let.

Využíváme programy:

JA Firma – Studentská firma

Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní.

JA Titan

Výukový předmět založený na řídícím a ekonomickém simulačním cvičení JA TITAN ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují. Simulace je v anglickém jazyce, je volně přístupná na této webové stránce.

JA Poznej svoje peníze

Výchovně-vzdělávací program JA Poznej svoje peníze je zaměřen na praktické finanční vzdělávání žáků jako předpoklad jejich zodpovědného chování v budoucnosti. Program JA Poznej svoje peníze umožňuje studentům procvičit si praktické řešení úloh v oblasti řízení osobních financí.

Evropské finále v Bruselu – JA Company of the Year Competition 2017

V konkurenci další 35 (nejen) evropských zemí jsme sice na stupně vítězů nedosáhli, ale i tak to stálo za to! Spousta nových zkušeností, kontaktů, ale také setkání s králem Filipem…

 

Letošní školní rok byl již po desáté slavnostně uzavřen v Rezidenci velvyslance USA v Praze

 

 

 

 

 

 

Vítězství v superfinále studentských firem!

Lucka Částková s Míšou Moravcovou vybojovaly postup na evropské finále studentských firem!

 

 

 

 

 

 

Unikátní hra OLÁ zvítězila ve studentské soutěži zaměřené na sociální podnikání


 

 

 

 

 

Veletrh studentských firem v Praze – 2. místo pro naši firmu!