Cestovní ruch

Získejte nejen maturitu...

  • Zahraniční zájezdy – Anglie, Itálie, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko
  • Tuzemská turistika – krokodýlí farma, pravěká vesnice, Coca-Cola, agroturistika aj.
  • Výměnný pobyt se spolupracující školou v Banské Štiavnici
  • Certifikát odborné angličtiny Služby v cestovním ruchu
  • Certifikát Letuškou/stewardem na zkoušku
  • Mezinárodní certifikát digitálních dovednosti ECDL
  • Státní zkoušky z psaní na klávesnici
  • Licencovaný kurz první pomoci
  • Barmanský a baristický kurz
    Prohlédněte si tady prezentaci oboru…
 
   Prohlédněte si tady budovu na Tyršově náměstí…
Název oboru Cestovní ruch
Kód oboru 65-42-M/02
Délka a forma čtyřleté denní studium
Zakončení maturitní zkouška
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle platné legislativy
Místo výuky Tyršovo náměstí 220, Choceň
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Absolventi oboru se uplatní zejména v oblasti cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovní kanceláře či agentury, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska, turistických informačních center, organizační pracovníci v lázeňských zařízeních, pracovníci recepcí či organizační zaměstnanci firem zajišťujících přepravu rekreantů.

Proč právě tento obor?

Nosnými předměty jsou cizí jazyky, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovské služby, ekonomika, marketing a informatika. Na odborné předměty dále navazují semináře. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka – ruštinu nebo němčinu.

Žáci získávají klíčové komunikativní a personální dovednosti, učí se využívat moderní informační technologie a pracovat s informacemi. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole, jsou však připraveni i na dobrý vstup do praxe.

A ještě ...

sportovně turistický kurz, exkurze, návštěvy veletrhů a výstav v oblasti cestovního ruchu,…