Videoprohlídka

  Akce domova mládeže

Vedoucí vychovatelka:

Eva Teplá
teplae@oa-chocen.cz
Tel. recepce 702 292 284
Tel. Eva Teplá 702 292 463

Kapacita domova mládeže…

… je 79 ubytovaných žáků. Je určen pro žáky Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň, kteří dojíždí ze vzdálenějšího bydliště.

 • 60 žáků bydlí v tzv. buňkách – vždy dva třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením.
 • 15 žáků bydlí v třílůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením.
 • Pro 4 žáky jsou v DM dvoulůžkové pokoje.

Platby za měsíc:

 • 1.300 Kč (buňka)
 • 1.450 Kč (třílůžkový)
 • 1.550 Kč (dvoulůžkový)

Žáci mají možnost krom svých pokojů využívat studovnu, denní místnosti, které jsou vybaveny celodenním připojením na internet, televizory se set-top-boxy, videem, DVD přehrávačem.
Na pokojích je možnost připojení vlastního počítače, také připojení na internet, žáci mají k dispozici elektronické psací stroje, lampičky, veškeré vybavení pokoje (úložné prostory, lůžkoviny, povlečení, přehozy).
Vlastní elektrospotřebiče žáci používají pouze na základě dohodnutých zásad o používání vlastních elektrických spotřebičů.

V budově DM je umístěna školní jídelna, kterou žáci využívají k celodenní stravě.

Cena stravy:

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na nákup potravin jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen stravy ve školní jídelně. Od 1. ledna 2021 jsou ceny jídel pro žáky školy stanoveny takto:

 • Snídaně + přesnídávka – výběr ze 2 jídel: 24 Kč
 • Oběd – výběr ze 2–3 jídel: 35 Kč
 • Svačina + večeře – výběr ze 2 jídel: 35 Kč

Školní jídelna je i místem praktického vyučování pro žáky oboru kuchař číšník.

Režim dne:

 • 6:45 budíček, osobní hygiena, snídaně, úklid pokoje
 • 7:45 odchod do školy
 • 11:00 – 14:00 oběd
 • odpoledne a večer: osobní volno, volnočasové aktivity a zájmové činnosti
 • 17:30 večeře
 • 21:30 příprava na večerku
 • 22:00 večerka

Vycházky žáků:

 • 1. ročník 2x v týdnu do 21:00 h
 • 2. ročník 2x v týdnu do 22:00 h
 • ostatní na požádání denně do 22:00 hodin

Organizace volného času:

 • čtyři plně kvalifikovaní vychovatelé
 • kroužky – míčové hry, aerobik, Tabata, relaxace, posilování, běžecké pásy, kruhový trénink, zpívání, ruční práce, kresba, malba, grafika
 • tematické akce a besedy – první pomoc, Řekni drogám ne, Obrana proti násilí na ženách, etiketa s humorem, BESIP – bezpečnost silničního provoz, besedy s kosmetičkou, manikérkou
 • ruční práce – výroba adventních věnců, dárečků, přáníček, vizitek, barvení vajec, pletení pomlázek, japonské skládačky – origami, ubrouskové techniky
 • jednodenní výlety

Vnitřní řád domova mládeže

Přihláška do DM pro 2021-2022

Eva Teplá
vedoucí vychovatelka