Obchodní akademie – zahraniční obchod

Získejte nejen maturitu...

  • Ve čtvrtém ročníku 12 hodin jazyků týdně
  • Tři cizí jazyky – angličtina, ruština a volitelná němčina nebo francouzština
  • Předmět obchodní angličtina
  • Mezinárodní certifikát English for Business
  • Zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska apod.
  • Mezinárodní certifikát digitálních dovednosti ECDL
  • Státní zkoušky ze zpracování textu
  • Státní zkoušky z psaní na klávesnici
  Prohlédněte si tady prezentaci…
 
  Prohlédněte si tady budovu na ulici T. G. Masaryka…
Název oboru Obchodní akademie
Kód oboru 63-41M/02
Zaměření Zahraniční obchod
Délka a forma čtyřleté denní studium
Zakončení maturitní zkouška
Přihláška do 1. března
Přijímací řízení dle platné legislativy
Místo výuky T. G. Masaryka 1000, Choceň
Učební plán (PDF dokument ke stažení)

Jaké je uplatnění?

Zaměření oboru odráží společenské změny a rostoucí požadavky na trhu práce. Absolventi s tímto zaměřením se uplatní především ve firmách se zahraniční účastí, ve firmách zabývajících se dovozem či vývozem, v marketingu a komunikaci.

Proč právě tento obor?

Nosnými předměty jsou cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, zahraniční obchod a informační technologie. Obor umožňuje volbu druhého cizího jazyka – němčinu nebo francouzštinu. Od třetího ročníku se vyučuje třetí cizí jazyk – ruština.

Žáci jsou připravováni pro získání mezinárodně platného certifikátu English for Business.

Absolventi zpravidla pokračují v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách, jsou však připraveni také na dobrý vstup do praxe.

A ještě ...

adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, zahraniční zájezdy, exkurze, návštěvy veletrhů a výstav, zaměřených na zahraniční obchod,…