Studijní obory

 

 

 

 

 

 

Cestovní ruch

Obchodní akademie
daně a finance

Obchodní akademie
ekonomika sportu

 

Obchodní akademie
zahraniční obchod

 

Veřejnosprávní činnost 

Učební obory

Cukrář

Kuchař-číšník

Prodavač-
výroba a prodej lahůdek