Vyhlášení voleb do školské rady 2024

 

Školská rada při Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu Choceň
se sídlem  T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň
zřizovací listina           Č. j.: KrÚ 22426/2005 OŠMS/70 ze dne 15. 12. 2005
funkční období           12. července 2021 – 11. července 2024

Složení

Mgr. Linda Kotyzová – předsedkyně – za pedagogické pracovníky
603 394 919, kotyzova@oa-chocen.cz

Pavlína Drahošová – členka – za oprávněné voliče
607 764 866, pavlusa.d@atlas.cz

Lenka Bulisová – členka – jmenovaná Radou Pardubického kraje usnesením č.  R/365/21 z 25. 5. 2021
777 997 950, 466 026 209, lenka.bulisova@pardubickykraj.cz