Získejte nejen maturitu nebo výuční list

Elektronické přihlašování na přijímací zkoušky nanečisto bylo ukončeno.

V případě zájmu o tyto zkoušky nás kontaktujte na tel. 465 471 338 nebo 739 048 111.

Partneři