Získejte nejen maturitu nebo výuční list

Vážení rodiče,

vyučující Vašeho dítěte budou v následujících dnech posílat žákům práci pro samostudium prostřednictvím systému Komens či přes školní e-learning, případně jiným způsobem, pokud se žák s vyučujícím dohodne. Vyučující budou žákům k dispozici přes elektronické informační kanály pro individuální konzultace. Prosíme o součinnost se školou a věnování pozornosti domácí přípravě vašich dětí. Přejeme pevné zdraví Vám i dětem. vedení školy

Partneři