Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na oa-chocen.cz

Povinné požadavky

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu tohoto webu v souladu se:
– směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102,
– zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Stav

Tento web je v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.
– Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné z jiných úřadů, příp. vytvořené jinými aplikacemi. Provozovatel webu je má přesto za povinnost zveřejnit.
– Starší fotky, fotogalerie a videa nemají alternativní textový popis a titulky.
Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. to není dodatečně upravováno.
– Některé informace na tomto webu jsou prezentovány ve formátu pdf. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný např. prohlížeč Adobe Reader, příp. některý z alternativních prohlížečů. Většina dokumentů ve formátu pdf jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.
– Dále zde mohou být příspěvky ve formátu MS Office (.docx, .xlsx, .pptx apod.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Toto prohlášení bylo vypracováno s posouzením technickým provozovatelem tohoto webu, společností bARTvisions s.r.o. Pro jeho vypracování byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Vypracováno dne 17. září 2020