Ze života školy

Lotyšsko – krásná destinace

„Kam pojedeš v létě?“ ptali se mě přátelé a známí před prázdninami. „Do Lotyšska, konkrétně do Rigy“, odpovídala jsem a hlas se mi tetelil radostným očekáváním. „Co tam?“ divili se všichni a poté, co jsem odpověděla, že se tam zúčastním kurzu pro ruštináře, si málem […]

Mezinárodní kurz pro vyučující německého jazyka. Österreich Spektrum Lernräume und Lebenswelten

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „ Mezinárodní kurz pro výuku německého jazyka rozšířený o kulturu a gastronomii“ jsem se zúčastnila 12 denního semináře v Rakousku. Tento seminář navštívili především vyučující z vysokých škol z různých zemí jako Finsko, Namibie, Indie, Mexiko, Vietnam, […]

Kurz všeobecné angličtiny v Edinburghu

V rámci programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA1 01-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila všeobecného kurzu anglického jazyka v Edinburghu, v jazykové škole Kaplan Internationl English. Kurz byl zaměřen na rozvíjení jazykových prostředků a důraz byl také kladen na budování řečových […]

Metodický kurz ruského jazyka v Rize

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila metodického kurzu v jazykové škole Durbe v Rize. Celý kurz byl především zaměřen na nejnovější metody a přístupy v rozvoji jazykových prostředků a řečových dovedností u studentů […]

Kurz Efektivní výuky pomocí digitálních technologií v Southamptonu

Díky našemu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem měla možnost zúčastnit se kurzu efektivní výuky pomocí digitálních technologií ve škole Inter Education v Southamptonu. Celý kurz byl primárně zaměřen na rozvoj kompetencí studentů pomocí informačních a komunikačních technologií. V […]

Kurz všeobecné a obchodní angličtiny v Dublinu

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnil dvoutýdenního kurzu všeobecné a obchodní angličtiny v jazykové škole CES v Dublinu. Celý kurz byl zaměřen na rozvíjení jazykových prostředků a důraz byl také kladen na budování […]

Erasmus+ 2019 EC London

Díky našemu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 jsem měla možnost navštěvovat dvoutýdenní kurz Obchodní angličtiny v jazykové škole EC London. Po úvodním seznámení jsem se v pondělí odpoledne, jako nová studentka, zařadila do třídy, která byla japonsko-kojesko-tchaj-wansko-švýcarsko-německo-brazilsko-česká.  Jednotlivé vyučovací hodiny se prioritně zaměřovaly na komunikativní […]

Metodologický kurz v Emerald Cultural Institute

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila metodologického kurzu ve škole Emerald Cultural Institute v Dublinu. Jednotlivé vyučovací hodiny byly zaměřeny na komunikativní přístup ve výuce anglického jazyka. V úvodu jsme se zaměřovali na […]

Kurz všeobecného anglického jazyka v Dublinu

V rámci našeho projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 programu Erasmus + jsem měla možnost navštěvovat dvoutýdenní kurz všeobecného anglického jazyka v jazykové škole EC Dublin a rozvíjet svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce. První den kurzu jsem absolvovala rozřazovací test a byla jsem umístěna do skupiny studentů na […]

Intenzivní jazykový kurz anglického jazyka v Dublinu

Díky našemu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 jsem měla možnost navštěvovat dvoutýdenní kurz všeobecného anglického jazyka v jazykové škole EC Dublin a rozvíjet svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce. Po úvodním testování jsem byla zařazena do skupiny studentů na úrovni intermediate. Výuka byla zaměřena na fonetiku […]

1 2