Kurz anglického jazyka v Dublinu 2

Díky našemu Erasmus + projektu 2020-1-CZ01-KA101-077115 „S jazyky a online nástroji pomůžeme žákovskému rozvoji“ jsem měla možnost navštěvovat dvoutýdenní kurz všeobecného anglického jazyka v jazykové škole EC Dublin a rozvíjet svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce.

Po úvodním testování jsem byla zařazena do skupiny studentů na úrovni Elementary. Výuka byla zaměřena na dobrou výslovnost tzn.(tichá písmena, pravidelná slovesa, modální slovesa) ,poslech,  časy, slovní zásobu, práci s textem ( osobní zájmy, rodinné vztahy, cestování, historie a kultura Irska). Se svými spolužáky jsme v dialogu diskutovali o rozdílech naší země. Seznamovali se s  kulturou, počasím v dané zemi apod. Abychom zdokonalili své řečové dovednosti, tak jsme konverzovali ve dvojicích popř. trojicích kdy daná skupina byla národnostně namíchána. Téma dialogu se vždy odvíjela od zadaného téma.

Díky našemu projektu jsem měla poprvé možnost vycestovat a zdokonalit se v anglickém jazyce. Navštívila jsem místní restauraci a ochutnala tradiční pokrm. Dále jsem navštívila vyhlášenou kavárnu a poznala jiný servis přípravy irské kávy. Věřím, že nabité poznatky v anglickém jazyce budu dále rozvíjet jak v osobním životě tak i v budoucnu je uplatním a využiji při komunikaci s možnými  budoucími zahraničními partnery.

Vladimíra Jandíková

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě