Ze života školy - detail události

Státní zkouška ze zpracování textů na PC

Ve čtvrtek 10. května 2018 se konala na naší škole Státní zkouška ze zpracování textů na PC. Role státní komisařky se ujala Ing. Helena Zaviačičová, která uchazeče celou státní zkouškou provedla a hned jim sdělila předběžné výsledky. Zkoušku konalo 35 studentů oboru Obchodní akademie (převážně ze 2. ročníků) a 31 studentů zkoušku úspěšně zvládlo.

Pravidla státní zkoušky

1. Zpracovávaný text má 5 stran.
první strana – korektura textu na obrazovce podle tištěné předlohy – 24 korektur
druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami – 36 korektur
třetí strana – opis textu s vynechanými znaky (řešení pravopisných jevů) – 12krát na stránce
čtvrtá strana – prostý opis textu
pátá strana – prostý opis textu

2. Každá strana má zhruba 2 000 úhozů, celkem 10 000 úhozů (+/- 100).

3. Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10 000 bodů, chyba se penalizuje 50 body.

4. Chybou je nesprávné písmeno, chybějící písmeno, neprovedená korektura, špatně provedená korektura, nesprávně doplněný gramatický jev.

5. Klasifikační stupnice je čtyřstupňová:
8 000 bodů „výborný“
7 000 bodů „chvalitebný“
6 000 bodů „dobrý“
5 999 bodů a méně „neprospěl“

6. Výkony v jednotlivých disciplínách se kumulují, může se tedy velmi rychlé psaní kompenzovat menším počtem provedených korektur a naopak. V průměru je třeba umět přibližně 40 korektur za 10 minut a mít rychlost kolem 240 čistých úhozů za minutu.

7. Zkouška trvá 30 minut.

Všem úspěšným studentům gratulujeme a přejeme další studijní úspěchy.

Ing. Ilona Loučková, Ing. Stanislava Dostálová

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě