Odsun Němců a proměny českého pohraničí ve druhé polovině 20. století

Přednáška se konala 22. března 2023 jako další část projektu Otevřená škola. Přednášejícím byl Mgr. Milan Ryjáček, náš učitel dějepisu a češtiny. Svoji přednášku doplnil dobovými fotografiemi, ale také fotografiemi z dnešní doby. V úvodu zopakoval dějinný kontext odsunu Němců. Věnoval se zejména situaci v […]

Otevřená škola pokračuje i v novém roce…

CHKO Orlické hory, srdeční záležitost všech Choceňáků, byla další přednáška Otevřené školy, na které jsme se sešli 18. ledna 2023. Přednášejícím byl Ing. David Rešl, vedoucí správy CHKO Orlické hory, tedy na slovo vzatý odborník dané lokality. Připomněl nám zvláštnosti flóry a fauny našeho oblíbeného […]

Tentokrát Komenský

V rámci cyklu Otevřená škola proběhla 7. prosince 2022 další přednáška, tentokrát na téma J. A. Komenský a výchova k dobru. Velmi fundovaně se jí zhostil Mgr. Vladimír Vácha. Připomněli jsme si důležité mezníky v životě Komenského, význam jeho děl, ale hlavním tématem byla výchova […]

1 2 3 4