Uchazeči o studium

Druhé kolo přijímacího řízení pro maturitní a učební obory

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro maturitní obory 2020 Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro maturitní obory 2020   Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro učební obory 2020 Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro učební obory 2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020-2021 pro maturitní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020-2021 pro maturitní obory Výsledky testů JPZ  

Aktuální informace k přijímacím zkouškám do 1. ročníku 2020/2021

V nejbližších dnech Vám bude Českou poštou doručena pozvánka k přijímacím zkouškám s dalšími informacemi ke konání zkoušek. Zákonní zástupci, kteří v přihlášce ke studiu uvedli e-mailovou adresu, dostanou informace i elektronicky na uvedený e-mail. Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. […]

Přijímací zkouška nanečisto

Výsledky PZ nanečisto 5. února 2020

Kritéria pro přijetí k ubytování na domově mládeže 2020

Kritéria pro přijetí k ubytování na DM 2020 Přihláška do DM pro 2020-2021

1 2