Aktuální informace k přijímacím zkouškám pro maturitní obory

Informace ke konání přijímací zkoušky s ohledem na Covid-19 Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, vám sdělujeme následující informace. Uchazeči je povolena osobní účast na přijímací zkoušce pouze za těchto podmínek: Uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19. Uchazeč doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního […]

Předběžné výsledky 1. kola pro učební obory

Předběžné výsledky – učební obory 1. kolo 2021

Kritéria přijetí pro maturitní a učební obory 1. kolo – duben 2021

Kritéria přijetí pro maturitní obory 1. kolo – duben 2021 Kritéria přijetí pro učební obory 1. kolo – duben 2021

Spojte se s námi přes MS Teams :-)

Pátek 22. ledna 13:30-17:00 h Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie – daně a finance, zahraniční obchod, ekonomika sportu Kuchař – číšník, Cukrář, Prodavač Ředitel školy Sobota 23. ledna 9:00-12:00 h Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie – daně a finance, zahraniční obchod, […]

Informace o přijímacím řízení do 1. ročníků ve šk. roce 2021-2022

Informace školy o přijímacím řízení 2021

Přijímací zkoušky nanečisto

Kliknutím si vyberete, jestli chcete zkusit přijímací zkoušky na našem e-learningu nebo přijímací zkoušky nanečisto u nás ve škole 28. ledna 2021