Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola oborů s maturitní zkouškou Výsledky 2. kola oborů vzdělání s výučním listem

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola pro maturitní obory – červen 2021 Kritéria přijetí pro maturitní obory 2. kolo – červen 2021 Vyhlášení 2. kola pro učební obory červen 2021 Kritéria přijetí pro učební obory 2. kolo – červen 2021  

Přijatí uchazeči v 1. kole přijímacího řízení na základě odvolání

dne 7. června 2021 dne 4. června 2021 dne 2. června 2021 dne 1. června 2021 dne 28. května 2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2021

Maturitní obory Učební obory

Aktuální informace k přijímacím zkouškám pro maturitní obory

Informace ke konání přijímací zkoušky s ohledem na Covid-19 Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, vám sdělujeme následující informace. Uchazeči je povolena osobní účast na přijímací zkoušce pouze za těchto podmínek: Uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19. Uchazeč doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního […]

Předběžné výsledky 1. kola pro učební obory

Předběžné výsledky – učební obory 1. kolo 2021

Kritéria přijetí pro maturitní a učební obory 1. kolo – duben 2021

Kritéria přijetí pro maturitní obory 1. kolo – duben 2021 Kritéria přijetí pro učební obory 1. kolo – duben 2021

1 2