Ze života školy

Adaptační kurz prvního ročníku třídy cukrářů

Dne 5. září 2018 proběhl ve třídě CU1 adaptační kurz, jehož cílem bylo seznámení nových spolužáků a stmelení třídního kolektivu. Žáci se aktivně účastnili různých činností a her, které jim připravila Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí. Mgr. Iva Novotná třídní učitelka

Adaptační kurz KU1

Žáci třídy KU1 se dne 11. září 2018 zúčastnili programu „Všeobecné primární prevence – Cesty z cesty“, který realizovali pracovníci PPP Ústí nad Orlicí. Program byl zaměřen na adaptaci žáků v nové třídě a škole. Žáci se aktivně zapojovali do jednotlivých činností a her, které […]

Baristický kurz třídy CR3

Ve dnech 25. a 26. června se vybraní žáci třídy CR3 pod vedením zkušeného baristy Michala Křižky zúčastnili baristické kurzu. První den dopoledne proběhla teoretická část, ve které se žáci seznámili se základními poznatky týkající se kávy a přípravy espressa. V odpoledních hodinách následovala praktická […]

Kurz vodní turistiky

Ve dnech 22.-25. června 2018 v České Vrbné u Českých Budějovic studenti O3A Ekonomika sportu úspěšně absolvovali kurz vodní turistiky a získali tak certifikát „Instruktora“. Zde krom vodní záchrany a sjíždění řeky Vltavy na kánoích čekal na studenty i umělý vodní kanál, který splouvali jak […]

Všeobecné primární prevence – Kybersvět

Žákyně třídy CU1 se zúčastnily programu „Všeobecné primární prevence – Kybersvět“, který realizovali pracovníci PPP Ústí nad Orlicí. Program byl zaměřen na prevenci rizikového chování v kyberprostoru a prevenci šikany. Dívky se aktivně zapojovaly do jednotlivých činností. Definovaly např. termíny šikana, kyberšikana, seznámily se s […]

Přednáška CZ.NIC

Třídy CR1, VS1 a CR2 se v měsíci červnu zúčastnili v rámci prevence přednášky zájmového sdružení právnických osob CZ.NIC. Žáci byli přednášející seznámeni s činností a úkoly tohoto sdružení. Hlavní část byla věnována aktuálním informacím o kybernetické a informační bezpečnosti. Posluchači se dověděli mnoho užitečných […]

Týden mediální výchovy

Naše škola se zapojila do projektu organizace Člověk v tísni – Týden mediální výchovy. Jeho součástí byla menší výstava, která otevírá témata reklamy, dezinformací, propagandy dříve a nyní. Důležitou kapitolou byla i bezpečnost na síti, kyberšikana a vydírání pomocí sociálních sítí. Bezpečností na síti se […]

Třída O3A-ES absolvovala kurz instruktora plavání

Ve dnech 21.-25. května 2018 úspěšně absolvovali naši studenti třídy O3A – obor Obchodní akademie se zaměřením ekonomika sportu – v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí licencovaný kurz „Instruktor plavání“ s celostátní a neomezenou platností. Mgr. Pavel Motl vedoucí kurzu

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

V týdnu od 14. do 18. května 2018 se žáci prvního ročníku obchodní akademie – ekonomika sportu zúčastnili prvního kurzu, ten je součástí jejich školního vzdělávacího programu. V rámci kurzu, který je nejvyšší možnou kvalifikací pro laickou veřejnost, si osvojili zásady správné resuscitace a poskytnutí […]

Žáci čtvrtého ročníku Veřejnosprávní činnosti končí s ECDL

Své žáky jsem v prvém ročníku přesvědčovávala o důležitosti počítačové gramotnosti. Po celé čtyři roky konali zkoušky z jednotlivých modulů. Nebylo to vždy lehké a tak některé zkoušky byly i na více pokusů. Vážím si u svých žáků pracovitosti, vytrvalosti a houževnatosti. Proto z počtu […]

1 2 3 4 5