Přednášky na témata primární prevence s Mgr. Vladimírem Váchou

V úterý a ve středu 7. – 8. prosince 2021 proběhly další ze série přednášek pro naše žáky zaměřené na oblast primární prevence. Už téměř tradicí se stala spolupráce naší školy s Mgr. Vladimírem Váchou, sociálním pedagogem s více než dvacetiletou praxí v oblasti primární prevence.

Téma přednášky pro první ročníky oborů Obchodní akademie, Cestovní ruch a Veřejnosprávní činnost  bylo zaměřené na „Nebezpečí v kyberprostoru“. Žákům byl objasněn pojem digitální stopa a byla jim připomenuta základní rizika, jako jsou kybergrooming, sexting, kyberšikana apod. V závěru byli seznámeni s Desaterem bezpečného internetu a bezpečného používání mobilních telefonů i sociálních sítí.

Druhé ročníky se věnovaly tématu nového typu závislostního chování zvanému „Netolismus“. Jedná se o závislost na tzv. virtuálních drogách, tedy internetu, mobilu, sociálních sítích, hrách atd. Lektor se společně se žáky snažil odvodit principy vzniku těchto závislostí, jejich základní znaky a hlavně možnosti jejich řešení.

Pro třetí ročníky byla vybrána problematika tzv. „Fake news“. Jak poznat dezinformace šířící se po internetu, ve sdělovacích prostředcích i prostřednictvím tradičního tisku, publikované s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání finančních či politických výhod – to je jistě ožehavé téma dnešní doby. Nevěřit všemu, co je nám předkládáno a umět si ověřovat zdroje informací – to jsou výstupy, které si tato přednáška dala za svůj cíl.

V rámci projektu „Otevřená škola“ se rovněž ve středu 8. prosince uskutečnila online přednáška pro rodiče na téma „Jak komunikovat s „kyber“ dětmi“. Přítomní nahlédli do tajů světa online prostředí a zároveň se dozvěděli zajímavé rady, jak s dětmi o tomto tématu komunikovat a hlavně tuto problematiku nepodceňovat.

Mgr. Dana Tomášová

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě