Ze života školy - detail události

Využití geografických informačních systémů ve výuce

Geografický informační systém (GIS) propojuje grafickou informaci s jejím textovým popisem uloženým v databázi. Protože je vizuální informace snadněji interpretovatelná, je GIS vhodným nástrojem pro využití v mnoha předmětech. Zařazení GIS do výuky otevírá v hodinách nové možnosti pro výklad učitele i pro zapojení žáků. Snadno lze poukázat na prostorové vztahy v území a předvést žákům, jak se jednotlivé skutečnosti vzájemně ovlivňují a jaké mohou mít důsledky a dopady. Jedná se především o výuku zeměpisu, dějepisu, cestovního ruchu, ale i ekonomie, kde lze přehledně vizualizovat a porovnat celou řadu ukazatelů.

V průběhu ledna 2019 žáci O4A a O4B v rámci semináře informačních technologií pracovali s programem QGIS a vytvořili řadu zajímavých analýz. Pro jejich vytvoření byla použita digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500. Svoje zkušenosti žáci shrnuli následovně:

„S GIS jsem se poprvé setkala v předmětu Seminář informačních technologií, kde jsem měla možnost vytvořit vlastní mapový výstup. Práce byla velmi zajímavá a do jisté míry přínosná. Z důvodu malého počtu hodin jsem se nestihla s programem dostatečně seznámit. Myslím si však, že ten, kdo o tom něco ví a umí s tím pracovat, to dokáže využít k mnohem zajímavějším analýzám, které mohou být přínosem jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost nebo obchodní společnosti.“

„Díky tomuto programu můžeme zjistit mnoho zajímavých analýz, naučit se s novým programem a určit vývoj konkrétních dat. Podle našeho názoru je GIS velmi dobrý program, který usnadňuje pochopit mapy s konkrétními daty. Práce s ním je těžší, ale s pomocí se dá lehce zvládnout. Je přehledný a přesný.“

„GIS se mi moc líbil, dá se v něm vytvořit zajímavá mapa, ze které se dají vyčíst důležité informace.“

„S tímto systémem jsme měli možnost pracovat v hodinách semináře informačních technologií. Vzhledem k tomu, že jsme měli na práci vyhrazeno pouze pár hodin, tak jsme neměli možnost vyzkoušet vše, co program nabízí. I přesto jsme rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet.“

Ing. et Ing. Martin Lněnička, Ph.D. a žáci O4A a O4B

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě