Ze života školy

Vánoční koncert

Dne 8. prosince jsme pozvali do domova mládeže třídní učitelky účinkujících žáků a vedení školy na vánoční besídku pro žáky domova mládeže. Kroužek „Zpíváme si“ nacvičil koledy, přidali jsme k tomu povídání o vánočních tradicích a trochu historie ke každé z koled. Potýkali jsme se […]

Divadelní představení pro druhé ročníky Obchodní akademie

Dne 13. září 2016 jsme se společně O2A a O2B za pedagogického doprovodu Mgr. Magdaleny Horníčkové a Mgr. Zdeňky Bekové vydali do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Kytice. Vlakem a později pěšky jsme se vydali na místo určení. Usadili jsme se a vyčkávali […]

1 2 3