Ze života školy - detail události

Kurz všeobecné angličtiny v Edinburghu

V rámci programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA1 01-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila všeobecného kurzu anglického jazyka v Edinburghu, v jazykové škole Kaplan Internationl English.

Kurz byl zaměřen na rozvíjení jazykových prostředků a důraz byl také kladen na budování řečových dovedností. Výuka byla rozdělena do dvou bloků. První blok (od 8:30 do 10:00) byl zaměřen především na gramatiku (např. min. časy, způsobová slovesa, předložky, skládání slov, trpný rod) a slovní zásobu, která se týkala témat volného času, cestování atd. Druhý blok (od 10:15 do 11:45) byl především konverzační. Průběžně jsme prohlubovali naše receptivní řečové dovednosti prací s denním tiskem a poslechem. Často jsme pracovali ve dvojicích, trojicích či malých skupinách, což mi umožnilo získat, vzhledem k mezinárodní účasti (studenti z Brazílie, Mexika, Německa, Francie, Thajska, Turecka, Číny) i socio-kulturní znalosti. V odpoledních hodinách jsem mohla využít volný čas k návštěvě galerií, muzeí a památek v Edinburghu a okolí. Velkým přínosem pro mě bylo ubytování v hostitelské rodině. Celé 2 týdny jsem měla možnost poznávat život ve skotské rodině, seznámit se se skotskou kuchyní. Celá rodina se mnou komunikovala, pomáhala s domácími úkoly, plánovala výlety, chodila na procházky na nedalekou pláž.

Tento dvoutýdenní pobyt v Edinburghu se mi líbil a velmi ráda budu získané znalosti a zkušenosti předávat dále.

Mgr. Hana Myšáková

 

 

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě