Z historie školy

Stručné dějiny zpracoval do roku 1997 Mgr. Karel Zeman, od roku 2000 Mgr. Milan Ryjáček

Konec 19. století – Hospodářský rozvoj Podorlicka přináší s sebou poptávku po kvalifikovaných administrativních pracovnících. Snahy založit ve městě odbornou školu přerušila I. světová válka.

21. duben 1920 – Z podnětu profesora Fr. Škorpila zaslána choceňským městským zastupitelstvem žádost o zřízení

dvouleté obchodní školy ve městě a byla ministerstvem školství kladně vyřízena. Vyučovalo se v šesti místnostech měšťanské školy.

7. února 1933 – Začalo se vyučovat v nové budově od architekta Č. Mužíka na nábřeží Tiché Orlice, která svému účelu slouží dodnes.

11. červen 1937 – Povolena ministerstvem přeměna školy na obchodní akademii.

V letech 1939 -1945 – Z počátku okupace velký zájem o studium (v roce 1940 – 1941 541 žáků). Potom zásahy protektorátních úřadů vyučování omezováno, až v září 1944 zcela zastaveno. Učitelé a žáci nasazeni do továren a školu ovládla Hitlerjugend.

14. června 1945 – Výnosem ministerstva školství obnovena Obchodní akademie.

3. září 1945 – Zahájeno vyučování

17. až 28. září – Konaly se první poválečné maturitní zkoušky. Přihlásilo se 117 kandidátů.

1. září 1947 – Škola dostala název doktora Eduarda Beneše.

Po únoru 1948 – Začalo období totality pronásledováním pokrokových učitelů.

Po oslavě 28. října 1948 – Donucen odejít profesor Miroslav Vonostránský, protože připomněl zásluhy T. G. Masaryka o vznik státu. V průběhu padesátých let muselo školu opustit několik profesorů i ředitel. Nastal život v šedé zóně totality, charakterizovaný komunistickou výchovou, politickými školeními, brigádami, nástěnkami, plněním a překračováním závazků a především kádrování lidí, ovzduším vzájemné nedůvěry a nejistoty.

Od roku 1956 – Bylo při ekonomické škole zřízeno večerní studium, od roku 1963 organizováno jako maturitní.

1968 – Svitla na okamžik naděje pokusem o socialismus s lidskou tváří, který měl oživit aktivitu lidí. Byl však v zárodku zastaven zásahem sovětské armády a zemí Varšavské smlouvy. Ve společnosti i na škole se dostaly k moci síly, které myslely pouze na svůj vlastní prospěch. Byla snaha přeměnit střední ekonomickou školu na učňovské učiliště.

Teprve změnami po 17. listopadu 1989 nastala nová kapitola dějin naší společnosti i naší školy. Té byl vrácen původní název obchodní akademie. Zavedeny nové učebnice i osnovy. Škola vybavena v nebývalé míře moderní administrativní technikou a počítači.

1994 – Dostala celá budova novou fasádu. Proběhla generální oprava střechy a oken.

1995 – V červnu proběhly zdařilé oslavy 75. výročí školy za účasti široké veřejnosti. Při této příležitosti vydán almanach.

1997 – Škola byla zasažena povodní Tiché Orlice v prostorách suterénu. Postiženy šatny, posilovna a kotelna. Díky laskavé pomoci městského zastupitelstva se škody podařilo v krátké době odstranit.

2000 – 2001 – Škola vstupuje v plné síle do 3. tisíciletí. Důležitou událostí pro naši školu byla změna zřizovatele. Stal se jím po náročném procesu Pardubický kraj.

V roce 2007 škola nakoupila vybavení v hodnotě zhruba jeden a půl milionu korun. Například odborné učebny byly vybaveny novými výkonnými počítači. Z učebny E, kde bylo instalováno multimediální zařízení a instalována nová čalouněná sedadla, se stala plnohodnotná posluchárna s kapacitou 64 míst.

V roce 2008 se Obchodní akademie v Chocni stala jednou z mála škol v naší republice, kde se připravují posluchači z řad studentů, absolventů a široké veřejnosti na mezinárodní zkoušky z obchodní angličtiny.

Další čtyři učebny byly v roce 2009 vybaveny multimediálními prostředky včetně počítačů, připojených k datové síti.

Rok 2011 je rokem mimořádné události. Rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje došlo k 1. červenci 2011 ke sloučení Obchodní akademie Choceň se Střední školou cestovního ruchu Choceň. Nástupnickou organizací je Obchodní akademie Choceň. Nový název školy je Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň se sídlem 565 36 Choceň, T. G. Masaryka 1000. Skončilo tak nepříjemné období nejistot.

Vzdělávání probíhalo na čtyřech pracovištích. V budově na T. G. Masaryka 1000, Choceň, kde je sídlo školy, na Tyršově nám. 220 a v areálu Vysokomýtská 1206 probíhalo teoretické i praktické vzdělávání oborů s výučním listem. Dále se vyučovalo i ve Vysokém Mýtě, Husova 146. Dalším objektem školy je domov mládeže a školní jídelna na adrese Paraple 2000, Choceň.

Ředitelem sloučené školy byl Radou Pardubického kraje usnesením R/2548/12 ze dne 10. května 2012 jmenován Mgr. Jaroslav Studnička

Dne 27. března 2012 se na škole konalo krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech. První dvě místa získaly studentky OA a SOŠ CR Choceň.

Škola v roce 2012 také získala akreditaci pro mezinárodní testování v oboru digitálních dovedností ECDL. V současné době je jedinou střední školou v České republice, která pokrývá celou oblast testování Core.

V roce 2013 se ukončila výuka ve Vysokém Mýtě, Husova 146. Tato budova školy nebyla v předcházejícím školním roce optimálně využita a po dalším poklesu počtu žáků by byl její provoz ekonomicky neúnosný. Provedení stavebních a organizačních úprav v budovách v Chocni umožnilo umístění vzdělávání všech žáků školy do Chocně.

9. listopadu 2016 naše škola pořádala konferenci – Škola a podnikání. Cílem bylo spojit prostředí školy a podnikání, umožnit studentům co nejlepší praktické vzdělání a ukázat alternativní přístupy v ekonomickém vzdělávání. Účast cca 90 lidí, studentů a učitelů ze všech obchodních akademií Pardubického a Královéhradeckého kraje a významných firem okolního regionu.

Ve dnech 25.–26. května 2017 proběhlo na Obchodní akademii a Střední odborné škole cestovního ruchu Choceň vůbec poprvé v historii Mistrovství ČR v grafických předmětech. Nominaci z krajských soutěží přijalo celkem 60 soutěžících z celé republiky. S nimi přijelo 31 pedagogů jako jejich doprovod.

7. června 2017zvítězily Lucie Částková a Michaela Moravcová ze O3A v národním „superfinále“ studentských firem a postupují do evropské finále v Bruselu!

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě