Ve čtvrtek 22. září jsme nacvičovali ochranu při chemické havárii

Pan ředitel Studnička nejdříve obdržel následující dopis:

„Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Mgr. Jaroslav Studnička
ředitel
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
T. G. Masaryka 1000
565 01 Choceň

Sdělení o zahrnutí do Havarijního plánu Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako zpracovatel Havarijního plánu Pardubického kraje Vám tímto sděluje, že Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, která sídlí na adrese T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň, IČO: 49314661, byla zahrnuta do Havarijního plánu Pardubického kraje, a to podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o „IZS“).

Odůvodnění:
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, se sídlem T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň, byla vyhodnocena jako ohrožený společensky významný objekt, jelikož se nachází v zóně ohrožení úniku nebezpečné chemické látky – kyseliny dusičné – z objektu Choceňská mlékárna s.r.o., na adrese Kollárova 481, 565 01 Choceň. Při úniku této látky je ohroženo velké množství osob.

V této souvislosti Vám sdělujeme, že Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje zpracoval ve spolupráci s Vámi Kartu opatření, která je součástí tohoto dopisu. Pokud údaje zpracované v Kartě opatření neodpovídají současnému stavu nebo pokud v budoucnu dojde ke změně těchto údajů, informujte nás bezodkladně o této skutečnosti skrze níže uvedenou kontaktní osobu.

Cílem tohoto dopisu je upozornit nejen na hrozící nebezpečí, ale rovněž na nezbytnost zajištění režimových opatření vůči osazenstvu objektu dle zákona o IZS. Tato opatření jsou zpracována v Kartě opatření.

V případě jakékoli nejasnosti nebo dotazu se neváhejte obrátit na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba:
nprap. Jakub Mertelík
tel.: 950 585 160
e-mail: jakub.mertelik@pak.izscr.cz
HZS Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
pracoviště prevence a OOB a KŘ
Hylváty 5
562 03 Ústí nad Orlicí plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě