3. ročník Konference „Choceň – škola a podnikání“

Motto:
„Jak využít IT nejen v podnikání“

Termín:
21. listopadu 2018 od 9:00 do 16:00 hodin

Kde?
T. G. Masaryka 1000, Choceň

Cíle a výstupy?
Inspirace – Kontakty – Spolupráce – Inovace

Program
Workshopy, přednášky, prezentace, diskuze…,

  • hlavním tématem jsou tentokrát infomační technologie, nejen ve školství a podnikání, ale i v osobním životě,
  • témata workshopů: e-commerce, tvorba a využití aplikací, bezpečnost v IT, kyberšikana, příklady úspěšných start-upů apod.,
  • přestože je IT hlavním tématem, v programu naleznete i workshopy a prezentace alternativních přístupů ve vzdělávání,
  • prostor je i na vzájemné sdílení zkušeností a inspiraci,
  • novinkou je „kulatý stůl“ pro zástupce firem a škol, kde bude cílem řešení praktického vzdělávání.