Projektový den: Návštěva Domu světla v Praze

V rámci projektového dne mimo domov mládeže jsme se společně vydali do Prahy, tam jsme navštívili Dům světla. Předem byla pro nás připravena beseda na téma: HIV a AIDS. Přednášela nám lektorka, která má s touto nemocí bohužel vlastní zkušenosti. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků a vyvrátila nám mylné informace a naše domněnky o této nemoci. Prohlédli jsme si celé pracoviště a seznámili se s náplní fungování celé společnosti.

Vlajkovým projektem České společnosti AIDS pomoc je Dům světla, ten od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou toto obtížné období překonat. Je to jediné místo v České republice, které podobnou službu určenou výhradně HIV pozitivním osobám nabízí.

Česká společnost AIDS pomoc provozuje sociální službu azylový dům. Jeho posláním je poskytnout důstojnou pomoc a podporu osobám HIV pozitivním, spojenou se ztrátou bydlení tak, aby mohly v co nejkratší možné době začít znovu samostatně fungovat ve společnosti. Což nejčastěji znamená mít kde bydlet, mít práci, zajištěné příjmy. Usilují o podporu nezávislosti, posilování motivace k návratu do plnohodnotného života a získání či zachování návyků důležitých pro fungování ve společnosti. Azylový dům je určen lidem nad 18 let včetně HIV pozitivních rodičů s dětmi. Uživatelé služby mohou být postiženi tělesně, zrakově, sluchově, nebo mohou trpět jiným chronickým onemocněním, či zdravotním postižením. Mohou vést rizikový způsob života, nebo být tímto způsobem života ohroženi.

Dům světla nabízí zájemcům o test, především na HIV, bezplatné a anonymní testování.
Závěrem musíme podotknout, že z úst člověka, který má vlastní zkušenosti, jsou veškeré nám poskytnuté informace velkým přínosem proto, abychom se chovali odpovědně k sobě i okolí.

Vychovatelka Ropková s žáky

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě