Ze života školy - detail události

Metodický kurz ruského jazyka v Rize

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnila metodického kurzu v jazykové škole Durbe v Rize.

Celý kurz byl především zaměřen na nejnovější metody a přístupy v rozvoji jazykových prostředků a řečových dovedností u studentů ruského jazyka. Během prvního týdne jsme se zabývali fonetickými cvičeními a rozvojem čtenářských dovedností pomocí různých cvičení s textem. Seznámili jsme se s před textovou přípravou, např. objasněním neznámých slov, úvodem do problematiky apod. Po přečtení textů jsme se zabývali komunikativním potencionálem materiálu např. diskusí o textu, vymyšlení konce příběhu. Texty jsme také analyzovali z pohledu rozvoje řečových dovedností. Hovořili jsme o obměně slov, rozvíjení gramatických dovedností, např. převádění textu do minulého času apod.

Druhý týden jsme se zaměřili na tvorbu a sdílení materiálů rozvíjejících řečové dovednosti a jazykové prostředky. Jednalo se například o cvičení na upevnění dovedností poslechu s porozuměním, např. dotazník, který se vyplňuje na základě slyšeného textu, obohacení slovní zásoby na základě slyšeného textu, dále gramatická cvičení, např. názvy povolání – přechylování do ženského rodu, tvoření množného čísla, náměty na gramatická cvičení s použitím obrázků, tvoření slovních spojení a náměty na práci ve skupině. Také proběhla lekce na téma upevňování písemných dovedností, od základů azbuky až po tvoření dopisu, slohu apod. Hodně času bylo věnováno cvičením zaměřeným na slovesa pohybu.

Celý kurz se mi líbil a těším se, až nové poznatky využiji při výuce svých studentů.

Mgr. Diana Brabcová

 

 

 

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě