Ze života školy - detail události

Kurz všeobecné a obchodní angličtiny v Dublinu

V rámci našeho programu Erasmus + projektu 2018-1-CZ01-KA101-046916 „S ICT a jazyky nebojím se Evropy“ jsem se zúčastnil dvoutýdenního kurzu všeobecné a obchodní angličtiny v jazykové škole CES v Dublinu.

Celý kurz byl zaměřen na rozvíjení jazykových prostředků a důraz byl také kladen na budování řečových dovedností, především mluvení. Celá výuka byla rozdělena do dvou bloků. První blok (od 9 do 11:00) byl zaměřený především na gramatiku (např. časy, vztažné věty, podmínkové věty, skládání slov, spojky) a slovní zásobu, která se týkala témat volného času, turismu, atd. Druhý blok (od 11:20 do 13:00) byl především o konverzaci a diskutování o různých tématech. V odpoledních hodinách probíhala výuka obchodní angličtiny, kde byla prezentována slovní zásoba související s marketingem, prodejem, zahraničním obchodem, zaměstnáním, ukončováním pracovního poměru, vyjednáváním, využíváním emailů v zaměstnání a využíváním aplikací v mobilech.

Výuka byla vedena velmi zajímavých způsobem a celý kurz se mi líbil. Věřím, že nabyté poznatky využiji při komunikaci s budoucími partnery z řad zaměstnavatelů.

Ing. Radek Kroulík

 

 

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě