Konference škola a podnikání – Choceň 9. listopadu 2016

Dne 9. listopadu 2016 pořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň konferenci „Choceň – Škola a podnikání“, jejímž cílem bylo přispět k lepšímu propojení školské sféry s podnikatelským prostředím. Tento cíl se podařilo dle mínění všech účastníků naplnit.

Dílčími cíli bylo propojit teoretickou přípravu studentů s reálnými požadavky z praxe, navázat kontakty a spolupráci mezi konkrétními studenty a firmami s perspektivou získání zajímavé pracovní pozice, dlouhodobě spolupracovat v podobě exkurzí, stáží, přednášek, workshopů či pracovních projektů a případových studií, zmapovat možnosti firem ovlivnit vzdělávací proces, tak aby lépe reflektoval aktuální požadavky zaměstnavatelů.

Na konferenci byli pozváni ředitelé a učitelé všech obchodních akademií z Pardubického a Královéhradeckého kraje a žáci těchto škol. U pedagogů šlo o setkání, o vzájemnou inspiraci, o nové pohledy na výuku a další spolupráci. Pro týmy vytvořené z žáků byla připravena práce na reálných podnikatelských úkolech zadaných na místě přítomnými zástupci podniků, kteří byli týmům i mentory. Výsledky této práce žákovské týmy na konferenci prezentovaly.

Čestnými hosty byli Ing. Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje, Mgr. Martin Kiss, vedoucí OŠK KrÚ, Ing. Vladimíra Lesenská, ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a Ing. Vojtěch Štancl, místostarosta Chocně.

Sponzory a aktivními účastníky konference byly firmy Mikroelektronika spol. s r. o., Comfort Energy Prodej s. r. o. Choceňská mlékárna s. r. o., Concept – Jindřich Valenta, BOKI Indrustries a. s., Konzum, obchodní družstvo, IMS – Drašnar s. r. o., Programm s. r. o., ČSOB a.s.

Partnery konference byly neziskové organizace Nadace Tomáše Bati, JA Czech, Ergotep, d. i. , Social Impact Award, Smarter Training & Consulting a Podnikavá škola.

Zatímco zástupci firem pracovali s žáky, neziskové organizace prezentovaly učitelům a dalším hostům své méně tradiční pohledy na výuku a podnikání. A témata byla opravdu zajímavá – Podnikejme už na škole, Baťův odkaz stále aktuální, Podnikání může pomáhat, Lázně ekonomického vzdělávání, Nastartujte svůj projekt a Ekonomika hrou.

Občerstvení a obsluhu hostů při podávání oběda zajistili žáci školy z oborů kuchař – číšník a cukrář.

O doprovodný program v podobě komentované prohlídky Chocně se postarali žáci z oboru cestovní ruch.

V prostorech budovy měly své stánky reálné studentské firmy žáků oboru obchodní akademie.

Celkem se konference zúčastnilo 99 hostů, 30 žáků a 38 učitelů z 11 škol, 27 hostů z 9 firem a 7 neziskových organizací a 4 čestní hosté.

Hosté hodnotili konferenci jako velmi přínosnou, organizaci jako výbornou a pořádající škola už přemýšlí nad druhým ročníkem.

Ing. Radek Kroulík

 

Fotogalerie

Podrobná fotogalerie

 

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě