100. výročí vzniku ekonomického školství v Chocni

V Chocni se odehrála nebývalá událost. Proběhly oslavy vzniku školy, kterou dnes známe jako Obchodní akademii a Střední odbornou školu cestovního ruchu Choceň. Přípravy se poněkud protáhly díky covidu, ale v sobotu 2. října 2021 to konečně vyšlo. I počasí jako by nám chtělo vynahradit jednoletý odklad a slunce prosvětlilo všechny školní budovy i ulice města. Jindy ospalé městečko oživil neobvyklý ruch. Už od rána jste mohli zahlédnout hloučky lidí v družném hovoru před budovami školy. Přilákal je bohatý program, který jsme připravili pro bývalé i současné studenty a zaměstnance školy. Zprostředkovali jsme tak setkávání absolventů i bývalých zaměstnanců po mnoha letech. Byli jsme například svědky dojemných setkání bývalých studentů z 50. let, absolventů se svými učiteli a mnohých dalších. Nacházeli svoje fotografie na vystavených maturitních tablech a fotografiích. Vzpomínky jim vytanuly při prohlídce tříd určených právě pro setkávání bývalých spolužáků. Mohli si prohlédnout výstavu historických strojů a kancelářské techniky, se kterou kdysi pracovali. Dlouhou tradici jim připomněl přehled stoleté historie ekonomického školství v Chocni. Bylo připraveno občerstvení, upomínkové předměty a almanachy. Úsměvy, dojemná setkání po letech, objetí, družné hovory…, to vše bylo k vidění. Slavnostní atmosféru dotvářelo hudební vystoupení ZUŠ Choceň, která oslavila 75. výročí vzniku. Celá akce měla i duchovní rozměr v podobě mše svaté v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni za zemřelé učitele, zaměstnance a studenty školy..

Opravdovým vrcholem oslav byl pak slavnostní průvod přítomných absolventů, zaměstnanců a žáků školy začínající od budovy OA a směřující přes ulici T. G. Masaryka a Tyršovo náměstí na „Ostrov“. Cítili jsme směs pohnutí a hrdosti, když proud lidí zaplnil takřka celou Masarykovu ulici. Za mažoretkami a kapelou Choceňačka šli studenti z padesátých let až po současné. Nejstarší přítomný absolvent maturoval už v roce 1950. Někteří vážili cestu až z Belgie a Německa. Absolventi se sjeli opravdu z celé republiky – z Prahy, Plzně, Bechyně, Liberce, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic a dalších míst. Přišlo jich celkem 424 + další návštěvníci z řad veřejnosti. (Budovami prošlo cca 800 lidí, bývalých zaměstnanců 29). Všem stálo za to si připomenout, že i oni byli součástí „stoleté školy“.

Na „Ostrově“ pak promluvili ke všem přítomným ředitelé škol OA a SOŠ CR Choceň a ZUŠ Choceň, starosta Chocně a zástupce kraje. Pak následovalo hudební vystoupení – ZUŠ Choceň s kapelami Junior Dixie a Adéla. Hlavní program trval až do šesté hodiny večerní.

Z reakcí hostů jsme pochopili, jak silnou tradici a dobré jméno škola nese. Troufáme si tvrdit, že OA a SOŠ CR Choceň se stala významnou a zavedenou značkou. Myslíme si, že máme na co navazovat a máme být na co hrdí. Úspěch celé akce nás zavazuje do budoucích let.

Mgr. Milan Ryjáček

Projev ředitele školy při oslavách 100. výročí vzniku ekonomického školství v Chocni

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane radní, vážený pane starosto, a hlavně, vážení příznivci a přátelé Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň.

Chci vás s tohoto místa pozdravit a poděkovat vám za tak hojnou účast na oslavě výročí naší školy. V roce 2020 nám to nevyšlo – oslavy nám zhatil zákeřný COVID. Dnes se nám to daří báječně, i to počasí vyšlo na jedničku.

Stovka se prostě má pořádně oslavit. V životě lidském si to oslavenec většinou už moc neužije, ale my si to dnes užíváme. Škola totiž nezestárne, pokud je plná mládí – vnímavých žáků a učitelů s elánem. A právě takový elán uplatnili pracovníci školy při přípravě těchto oslav a tohoto dne. A věřte, byla to náročná a dlouhodobá činnost – zčásti zmařená lockdownem na podzim 2020. Všichni, kteří k organizaci oslav přispěli, a byli to všichni zaměstnanci a část žáků, zaslouží velké poděkování.

Náročným úkolem, a proto jsme na výsledek  pyšní, byla příprava Almanachu školy. Z části nebylo na co navázat, zdroje údajů byly značně rozptýleny a neúplné, pamětníci chyběli. Komplikované bylo i spojení historií dvou škol, které tu určitý čas existovaly nezávisle vedle sebe.

V našem almanachu si přečtete 100letou historii se všemi podrobnostmi, ke kterým jsme se dostali. Já z tohoto místa uvedu jen ty nejzásadnější okamžiky členité minulosti, abychom si připomněli, koho a co zde oslavujeme.

21. dubna 1920 padlo na Ministerstvu školství a osvěty Československé republiky rozhodnutí o zřízení školy a už 1. září toho roku zahájila výuku Veřejná obchodní škola dvouletá – a to v pronajatých učebnách dnešní základní školy. V roce 1933 se stěhuje do nově postavené krásné budovy na nábřeží tak, jak ji známe i dnes. Od roku 1937 je to čtyřletá Obchodní akademie, po válce Vyšší hospodářská škola. V období 1961 – 1993 se jmenuje Střední ekonomická škola a pak zase Obchodní akademie.

Mezi roky 1958 a 2011 byly v Chocni dvě střední školy. Učňovská škola, která se vyčlenila z Obchodní akademie, byla po 13 letech vrácena z Vysokého Mýta zpět do Chocně. V roce 2011 došlo z rozhodnutí Pardubického kraje k jejich sloučení, a tak vznikla ta naše, dnes oslavující, Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň.

Za tu stovku let jsme napočítali 14 ředitelů, 470 učitelů a 17 a půl tisíce absolventů. Všem těmto osobám je na místě poděkovat za to, jak tu školu vybudovali a nám předali. Dnes je zřizovatelem školy Pardubický kraj. Máme 21 tříd, v nich 532 žáků ve třech maturitních oborech vzdělání a dvou oborech s výučním listem. Škola má 75 pracovníků, z toho 54 pedagogů. Využíváme 4 budov na území města, máme vlastní domov mládeže a školní jídelnu v objektu na Parapleti.

Vzdělávací nabídka je ustálená s odpovídajícím zájmem uchazečů a výborným uplatněním absolventů, které velmi pozorně sledujeme. Při zajištění odborné složky vzdělání a praxí žáků spolupracujeme s desítkami firem. Na vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou si nemůžeme stěžovat. Pedagogický sbor je kvalifikovaný, schopný a ochotný využívat moderních metod a komunikačních technologií. Je stabilizovaný a říkají, že spokojený.

Pro zlepšení podmínek vzdělávání chystáme se zřizovatelem zásadní přestavbu v objektu Vysokomýtská 1206 a opravu střechy a zateplení v objektu Tyršovo náměstí 220. Ve spolupráci s městem Choceň, vlastníkem budovy, udržujeme a vylepšujeme objekt
T. G. Masaryka 1000 – na nábřeží, tedy známou „ekonomku“.

Škola má tedy bohatou minulost, ale také úspěšnou přítomnost a věřím, že i skvělou budoucnost – a do ní té naší škole přeji, aby – byť je to dáma stoletá – byla stále mladá, atraktivní, moderní a hrdá, aby měla dostatek dobrých učitelů – osobností a žáků, ze kterých osobnosti vyrostou a kteří jako absolventi ponesou světem její dobré jméno k další stovce. Přeji všem radost ze života a pevné zdraví.

Mgr. Jaroslav Studnička
ředitel školy

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě