Adaptační kurzy CP1 a KU1

Ve dnech 2. a 9. září 2016 se třídy KU1 a CP1 zúčastnily adaptačního kurzu. Hlavním cílem bylo seznámení žáků mezi sebou a s třídním učitelem. V doprovodu pracovníků z PPP z Ústí nad Orlicí čas rychle utíkal a vzhledem k pestré náplni soutěží si […]

Adaptační den O1B

Dne 2. září 2016 absolvovala třída O1B adaptační den. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli zajít na nedaleký Mítkov a tam hrát různé seznamovací hry. Studenti se mohli představit a vybrat si jednu aktivitu, které se rádi věnují ve volném čase. Další informace o […]

Studentské volby 2016

Žáci a žákyně se zapojí do pořádání voleb a nanečisto se tak vyzkouší, jak fungují základy demokratických procesů. Volby se uskuteční během dní 20. a 21. 9. 2016. V celé České republice je zapojenu 260 škol.

Adaptační den O1A…

…se uskutečnil 2. září 2016. Po úvodních třídnických hodinách prvního dne následoval den seznamovací. Studenti a studentky měli za úkol zjistit a zapamatovat si kdo je kdo.

Sportovní den 1. ročníků

Dne 7. září 2016 se na atletickém stadionu Na Parapleti konal sportovní den prvních ročníků naší školy. Ze šesti tříd aktivně sportovalo 100 děvčat (z celkového počtu 122) a 22 chlapců (z celkového počtu 28).

Informační systém www.infoabsolvent.cz

Zde najdete informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech www.infoabsolvent.cz úplná vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání, uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, […]

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně

Vážení rodiče, v současné době se množí výskyt šikanování žáků . Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi […]

Cíl školského poradenského zařízení

Výchovné poradenství ve škole je koordinováno výchovným poradcem, ve spolupráci s třídním učitelem žáka, jeho zákonným zástupcem či konkrétním vyučujícím daného předmětu. Výchovné poradenství je vymezené na tyto základní činnosti: poradenská činnost – poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání, profesní orientace a v oblasti problémového […]

Den svatého Valentýna se slavil prací cukrářek 1. ročníku

14. února tradičně slavíme Den svatého Valentýna jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny a cukrovinky ve tvaru srdce, jako symbolu lásky. Proto i žákyně 1. ročníku oboru Cukrář připravily valentýnská cukrářská srdíčka pro své spolužáky […]

1 75 76 77 78