Baborák Karel, Balachoncevová Jana, Mgr., Ballová Jaroslava, Bártlová Marie, Bašta Ludvík, Bek Stanislav, Bek Tomáš, Mgr., Beková Zdeňka, Mgr., Beránek Bohumír, Ing., Beránek Vladimír, Bodláková Dagmar, Ing., Bráth Zdeněk, Březina Zdeněk, Bulgakov Sergej, Bulgakovová Anna, Busta Jaroslav, Ing., Carbová Marie, Czack František, JUC., Častulík Štěpán, Ing., Čejková Kateřina, Ing., Čejková Libuše, Ing., Černík Rudolf, Ing., Černíková Lydie, Černý Jiří, Čevonová Marie, Ing., Čípa Kamil, Dalecká Pavlína, Ing., Dejdarová Šárka, Doskočilová Zdeňka, Mgr., Dostálová Stanislava, Ing., Drábková Jarmila, Mgr., Drahošová (Zemanová) Markéta, Ing., Dvořák Aleš, Dvořák Radovan, Dvořák Velimír, Dvořáková Jarmila, RNDr., Fafrová Jana, JUDr., Fiala Vladimír, Fialová Jiřina, Mgr., Filipec Josef, PHDr., Flandera Ferdinand, Frnková Jindřiška, Ing., Goliáš Petr, Mgr., Gregarová Blanka, Grundmanová Helena, Hach Václav, Ing., Dr., Hantsch Walter, Hase Albert, Havlík Ladislav, Hejzlarová Božena, Holečková (Adamová) Z., Holečková Blanka, Mgr., Holý Jiří, JUDr., Hozáková Renée, Ing., Hrdlička Miroslav, Hroch Petr, Ing., Hrubá Jindra, Hynek Jan, Mgr., Hynek Ladislav, Ing., Chocenský Jaroslav, Ing., Janeček Vladimír, Jílková Markéta, Mgr., Jirečková Ivana, Ing., Jiroušková (Dokoupilová) Jarmila, Mgr., Kačerovská Jaroslava, Mgr., Kašpar Eduard, Ing., Klázar Jaroslav, Mgr., Klíma Jan, PhDr., Klímová Eva, Ing., Kloubová Hana, Ing., Knobová Hana, Konečná Leopolda, Kopistová Olga, Kopsa Ota, Ing., Kotaška Ferdinand, Kotyzová Linda, Mgr., Králová Daniela, Mgr., Kratochvíl Josef, Ing., Krček Jiří, Ing., Krejcar Miroslav, Kreysa Václav, Ing., Kroulík Miloš, Kroulík Radek, Ing., Kroulíková Zdeňka, Kubík Viktor, Mgr., Kubr František, Ing., Kučera Miroslav, Ing., CSc., Kučerová Anna, Kunstová Dagmar, Květ Josef, Lesáková Blanka, Mgr., Liher Josef, Loučková Ilona, Ing., Louvarová Zdenka, Lustigová Hana, JUDr., Mach Jaroslav, Machačková (Dürmeierová) Jitka, Ing., Machová (Konečná) L, Mařáčková Jana, Ing., Mařan Stanislav, Dr., Mayer Bedřich, JUDr., Míček Arnošt, JUDr., Mikula Martin, Miřejovská Olga, Mgr., Moravcová (Štěpánková) Věra, Nastoupil Jaroslav, Nazarenko Sergej, Ing., Němcová Marie, Neuhofer Zdeněk, Nováková Drahoslava, Novotný Jindřich Nýdrle Oldřich, JUDr., Ošťádal František, JUC., Oupický Josef, Pakosta Karel, Pavlíček Jaroslav, Pavlík Bedřich, Ing., Pavlíková Eva, Pěčková Jaroslava, Ing., Pejcharová Jiřina, Pešková (Šustrová) Zdeňka, Pilařová Hana, Mgr., Pletka Josef, Ing., Pokorná Stanislava, Poláčková Marie, Porš Vladimír, Ing., Pucholtová Jana, Pultera Josef, Rojek Josef, Ing., Röschenthaler Emanuel, Rössler Zdeněk, Rubáčková Božena, Ryjáček Milan, Mgr., Říhová (Šňupárková) Jitka, Sedláček František, Sedláček Ladislav, Ing., Sejkora Rudolf, Semerád Antonín, Skočílek Martin, Mgr., Snášel Štěpán, Stárek Leoš, Ing., Starý Miroslav, Strádal Jaroslav, Studnička Jaroslav, Mgr., Svatoš Ota, JUC., Svoboda Oto, Ing., Sychra Václav, Mgr., Synek František, Mgr., Šabata Jaroslav, Ing., Šenk Jaroslav, Ing., Šimáček Jaroslav, Šindler Václav, Ing., Šír Miroslav, Škorpil František, Šlechta Ludvík, Ing., Šlemr Jaromír, Ing., Šmiedlová Blanka, Šotka Ladislav, Ing., Špil Vlatimil, Ing., Štaudová (Skalická) Božena, Štěpánek Vladimír, Šťovíček Karel, Ing., Štyrský Jiří, Doc., Dr. CSc., Švecová Milena, Tomášová Dana, Mgr., Trávníček Vilém, Trňáková Jaroslava, Trnková Vilma, Uher Josef, Urbanová Hana, Ing., Václavková Radka, Ing., Valentová Jaroslava, Vaňáková Věra, Vetter Stanislav, Vítková Libuše, Vojnar Miroslav, Ing., Vonostránský Miroslav, Winterová Edith, Zeman Karel, Mgr., Zemanová Rusalka, Ing., Zemanová Věra, Ing., Zwieb Kurt