Vytištěné almanachy ke 100. výročí ekonomického školství v Chocni je možné zakoupit v kanceláři školy. Cena je 200 Kč.

Almanach 100. let

Almanach 100. let

Objednávka almanachu

Vážení absolventi, učitelé, studenti a přátelé naší školy!

Choceňská „ekonomická“ škola si v loňském roce připomněla 100. výročí svého založení. Její název v průběhu těch sta let vícekrát měnil – Obchodní škola Choceň, Obchodní akademie, Vyšší hospodářská škola, Hospodářská škola, Střední ekonomická škola (SEŠ), znovu Obchodní akademie. Současný název je Obchodní akademie a Střední škola cestovního ruchu Choceň. Našimi absolventy jsou i ti, kteří ukončili Učňovskou školu, Střední odborné učiliště obchodní, Integrovanou střední školu obchodní, Střední odbornou školu obchodu a služeb a Střední školu cestovního ruchu Choceň.

Odložené oslavy výročí se uskuteční v sobotu 2. října 2021. Bude příležitost prohlédnout si prostory školy, setkat se s přáteli, zavzpomínat a zhlédnout kulturní program na choceňském Ostrově (u kina). Program naleznete na www.oa-chocen.cz .

Je pro Vás připraven i výroční almanach vztahujícího se ke 100. výročí založení školy. Všechny zájemce o publikaci výročního almanachu žádáme o vyplnění objednávkového formuláře na www.oa-chocen.cz .

Uvítáme zapůjčení dokumentů a fotografií spojených s historií školy.

Vážení přátelé, pokud byste chtěli finančně přispět na oslavy založení školy, budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv Vaši finanční podporu, kontaktujte vedoucí ekonomického úseku Hanu Hlávkovou tel. 465 321 566, hlavkova@oa-chocen.cz.

Prosíme o rozšíření těchto informací Vašim spolužákům.

Mgr. Jaroslav Studnička
ředitel školy

Kontaktní údaje k zasílání námětů, obrazových a textových materiálů k oslavám:
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
T. G. Masaryka 1000
565 01 Choceň
tel.: 465 471 338, 739 048 111
e-mail: mailto:oachocen@oa-chocen.cz      web: https://www.oa-chocen.cz/
IČO: 49314661