Konference „Choceň – Škola a podnikání“

Letošní konference se bude  konat ve středu 21. listopadu 2018

Ohlédnutí za Konferencí „Choceň – Škola a podnikání 2017“

Oficiální video z konference na
https://youtu.be/yCOOAeNd7lk

Videa studentů z Konference

https://youtu.be/FsYHT7gVuPo
https://youtu.be/1uua-Tda9WA
https://youtu.be/ti2tRYBmIR8
https://youtu.be/LgXaarWv7Nc
https://youtu.be/72cqV2QY5Ck
https://youtu.be/jkkNmZlYGyU

 

A jak se nám to podařilo?

Fotogalerie

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vám představili konferenci „Choceň – Škola a podnikání“, která proběhne na naší škole 22. listopadu 2017 a jejímž cílem je propojit sféru školství s podnikatelským prostředím.

Jaké očekáváme výstupy?

  • Vzájemná inspirace, sdílení zkušeností, nové kontakty,
  • propojení teoretické přípravy studentů s reálnými požadavky z praxe,
  • navázáni kontaktů (spolupráce) mezi konkrétními studenty a firmami,
  • motivace studentů k vlastnímu podnikání,
  • dlouhodobá spolupráce v podobě exkurzí, stáží, přednášek, workshopů či pracovních projektů a případových studií.

Pro koho je konference určena?

  • Pro firmy, podnikatele, organizace, neziskovky, ale také pro učitele (nejen) ekonomických a spole-čenskovědních předmětů – jde nám o vzájemnou inspiraci, o nové pohledy na výuku a o další spolupráci.
  • pro studenty 4. ročníků, kteří mají chuť pracovat a mají motivaci pro další rozvoj.

Jaký je konkrétní program?

  • Workshopy, přednášky, prezentace, diskuze…
  • hlavním tématem je podnikání – tedy „Jak motivovat k podnikání, jak začít podnikat, jak učit podnikat.“
  • Start-up, crowdfunding, koučink, sociální podnikání, soutěžní projekty, age-management a další.

S úctou

Ing. Markéta Drahošová
zástupce ředitele