Kritéria přijetí do domova mládeže ve šk. roce 2023-2024

Kritéria přijetí do domova mládeže Přihláška do domova mládeže

Kritéria přijetí do 1. ročníku ve šk. roce 2023-2024

Maturitní obory 1. kolo Učební obory 1. kolo

Celková informace k přijímacím zkouškám a přihláška

MŠMT – Celková informace k přijímacímu řízení 2022 MŠMT – Vysvětlivky k přihlášce na SŠ Přihláška_SŠ_2022_2023_denní (PDF) Přihláška_SŠ_2022_2023_denní (XLSX) Potvrzení od lékaře (DOCX)   Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2023-2024   

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2023-2024

Do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 budeme přijímat do těchto oborů vzdělávání: Maturitní studium, denní, čtyřleté 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie, přijmeme 60 žáků zaměření: Daně a finance Zahraniční obchod Ekonomika sportu 65 – 42 – M/02 Cestovní ruch, přijmeme 30 žáků […]

Kritéria přijetí…

…do všech oborů zveřejníme do konce ledna 2023. Přijímací zkoušky na maturitní obory se budou konat ve dnech 13. a 14. dubna 2023.

1 2