Ze života školy - detail události

Aktuální informace k přijímacím zkouškám do 1. ročníku 2020/2021

V nejbližších dnech Vám bude Českou poštou doručena pozvánka k přijímacím zkouškám s dalšími informacemi ke konání zkoušek. Zákonní zástupci, kteří v přihlášce ke studiu uvedli e-mailovou adresu, dostanou informace i elektronicky na uvedený e-mail.

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Termíny zkoušek
řádný termín:               8. června 2020
náhradní termín:         23. června 2020

Informace na webu MŠTM:
časový rozvrh
informace k novému zákonu

Hygienická pravidla pro přijímací zkoušky  a  Čestné prohlášení.

Kritéria pro maturitní obory 2020 upravené dle zákona 135.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny dne 15. 6. 2020 pod kódem uchazeče na webu školy (www.oa-chocen.cz, sekce Pro uchazeče o studium).

Možnost nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí 15. 6. 2020 13:00-15:00 v kanceláři ředitele školy.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději 16. 6. 2020 na webu školy, k vyzvednutí 18. 6. 2020 v kanceláři školy, lze spojit s odevzdáním zápisových lístků. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků končí 23. 6. 2020.

V tomto školním roce (2019/2020) se nepodává odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke vzdělávání, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

V dalších případných kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči testy konat.

 

Choceň 15. května 2020

Mgr. Jaroslav Studnička
ředitel školy

« zpět na výpis událostí

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě